AKTUALNO

ODGOVOREN ZA ZDRAVJE SI?

‘Nikoli ne bi smeli slepo zaupati tistim, ki za svoje trditve, odločitve in dejanja ne nosijo osebne odgovornosti.’

VSA CEPIVA PROTI COVID-19 so bila razvita po pospešenih postopkih, so nova na trgu, varnostne študije pa še potekajo, zato je za zanje zahtevano dodatno spremljanje varnosti, kar označuje navzdol obrnjen trikotnik (▼). To pomeni, da morajo zdravniki še bolj skrbno in natančno spremljati zdravstveno stanje cepljenih in pristojnim institucijam dosledno prijavljati vse zdravstvene težave oziroma neželene učinke po cepljenju ali sum nanje. Tako postopamo v vseh primerih, ko je cepivo novo na trgu, ko je podatkov o dolgotrajni uporabi malo, ali kadar želimo pridobiti dodatne podatke za oceno določenega tveganja. Pristojne institucije lahko nato na podlagi podatkov iz vseh prejetih poročil presojajo vzročno povezavo težav s cepljenjem ter izdajajo posodobljene sezname neželenih učinkov, ocene varnosti oz. tveganj ter priporočila in navodila zdravstvenim delavcem za čim bolj varno izvajanje cepljenja.

‘Poudarjamo, da vsako poročilo o domnevnem neželenem učinku pomembno prispeva k varnejši uporabi zdravil.’

(Vir: Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke)

POMEMBNA ODGOVORNOST ZDRAVNIKOV po cepljenju je skrbno spremljanje pacientovega zdravstvenega stanja. Tako hude kot tudi blage ‘običajne’ zdravstvene težave po cepljenju so po zakonu dolžni prijaviti pristojnim institucijam. Na žalost opažamo, da imajo mnogi zdravniki nič ali zelo malo znanja o cepivih, kar je nesprejemljivo že zaradi njihove pojasnilne dolžnosti pred cepljenjem, ki je enostavno ne morejo (dobro) opraviti. Vsekakor pa bi morali biti zato še toliko bolj previdni pri obravnavi zdravstvenih težav po cepljenju. Kljub temu veliko ljudi razočarano sporoča, da zdravniki težav ne obravnavajo dovolj resno, jih prepogosto ne zabeležijo v karton kot domneven neželen učinek cepiva in ne prijavijo pristojnim institucijam. S poročanjem o domnevnih neželenih učinkih organom za regulacijo zdravil pomagamo pri oceni, ali so koristi zdravila še naprej večje od tveganj. Če je javljanje neželenih učinkov pomanjkljivo, v varnostne študije niso vključeni vsi neželeni učinki, kar pomeni, da je ocena varnosti lahko napačna.
Odgovoren za zdravje
ZAUPAJMO ZNANOSTI? Verjamemo, da ima velika večina zdravnikov in drugih odgovornih najboljše namene, ne verjamemo pa, da so nezmotljivi ali da si v svetu neskončnih apetitov po oblasti, privilegijih in dobičku lahko dovolijo slepo zaupati pristojnim institucijam, farmacevtskim podjetjem in politiki.

Za zdravo, varno in svobodno družbo smo odgovorni vsi. Ker obstaja sum, da je neželenih učinkov cepljenja več, kot nam kažejo uradne številke, bi radi raziskali, če, kje in kako se zatika pri prijavah in obravnavah domnevnih neželenih učinkov.

Odgovoren za zdravje

Prijava neželenih učinkov

Če ste vi, vaš sorodnik ali pacient po cepljenju proti Covid-19 utrpeli kakršnekoli neželene učinke oziroma poslabšanje zdravstvenega stanja ali obstoječe bolezni, nam to sporočite. Ne glede na to, ali ste svoje težave po cepljenju že javili pristojnim institucijam, vas prosimo, da jih javite tudi nam. Radi bi zbrali čim več verodostojnih poročil, ki jih bomo primerjali z uradnimi podatki.

Na spodnji strani najdete obrazec za prijavo neželenih učinkov ter več informacij.

Kako bi cepljenje moralo potekati?

Popolnoma varnega zdravila ali cepiva ni, kar pomeni, da možnost neželenih učinkov (tudi zelo hudih) seveda obstaja.  Zato je ključen način izvajanja zdravljenja oz. cepljenja. Bolj ko je skrben in odgovoren, manj je neželenih učinkov, trajnih okvar zdravja in smrti.

Zaščitne maske

Ljudje poročajo tudi o resnih zdravstvenih težavah zaradi dolgotrajne uporabe zaščitnih mask. Če ste vi ali vaš sorodnik utrpeli kakršnekoli zdravstvene težave zaradi mask, nam to sporočite.

Testiranje

Ljudje poročajo tudi o resnih zdravstvenih težavah zaradi pogostega testiranja s hitrimi antigenskimi testi ali PCR testi. Če ste vi ali vaš sorodnik utrpeli kakršnekoli zdravstvene težave zaradi testiranja, nam to sporočite.

Spletna stran ‘odgovoren za zdravje

Ta spletna stran je bila ustvarjena, ker opažamo, da prihaja do pomembnih razlik med uradnimi podatki in realnim stanjem na terenu glede koristi in tveganj cepljenja, testiranja in uporabe zaščitnih mask ter nasprotujočih si mnenj strokovnjakov. To nas je pripeljalo do hudega razdora med ljudmi.

Preveč nam je mar, da bi lahko ta razkroj družbe le opazovali, zato je naš namen, da raziščemo stanje na terenu, ga primerjamo z uradnimi poročili in glede na ugotovitve pozovemo pristojne k odgovornemu  in skrbnemu delovanju.

Dogajanje v času koronske krize je izredno zaskrbljujoče, meje dovoljenega se nevarno prestopajo, zakonodaje pa se spreminjajo po hitrih postopkih in brez širše javne razprave. V imenu ‘varnosti’ nam odvzemajo osnovne človekove pravice. Je to res v naše dobro ali je v ozadju kakšna prevara, kot že ničkolikokrat v zgodovini?

Verjamemo, da ima velika večina zdravnikov najboljše namene, ne verjamemo pa, da so nezmotljivi ali da si v svetu neskončnih apetitov po oblasti, privilegijih in dobičku lahko dovolijo slepo zaupati pristojnim institucijam, farmacevtskim podjetjem in politiki. Ljudski nadzor nad delom uradnih institucij in zdravnikov oziroma aktivno sodelovanje z njimi lahko na miren in konstruktiven način reši naša medsebojna nestrinjanja. Še več! Tako lahko s skupnimi močmi izboljšamo sistem javnega zdravstva.