ODGOVOREN ZA ZDRAVJE (OZZ)

Projekt OZZ s svojimi dejavnostmi predstavlja vprašanja, skrbi in zahteve civilne družbe glede odziva na epidemijo

Zaživel je aprila 2022 in je plod prostovoljnega dela posameznikov iz različnih poklicnih in socialnih področij. Delujemo v pravnem okviru ‘Društva za zaščito človeka in njegovih pravic’. Če bi nas radi spoznali, sodelovali z nami ali imate kakšno vprašanje, predlog, opombo ali pohvalo, nas kontaktirajte. Tudi konstruktivna kritika je zelo dobrodošla, a prosimo za spoštljivo komunikacijo.

Skupina OZZ

Za splošne informacije in tehnično pomoč nam pišite na info@odgovoren-za-zdravje.si.

Strokovna podpora
 • Biserka Ilin, dr. med.
 • Biljana Dušić, dr. med.
 • prof. dr. Matjaž Zwitter, dr. med
Sodelujemo z:

in drugimi domačimi in tujimi strokovnjaki, posamezniki in skupinami. V kampanji ‘Drugo mnenje’ sodeluje domača laična in strokovna javnost pri informiranju javnosti in v skupnih zahtevah do odgovornih.

POSLANSTVO IN NAMEN:

Predstavljamo drugo mnenje stroke o odzivu na epidemijo

na podlagi verodostojnih in preverjenih podatkov, poročil in študij, predvsem o zgodnjem zdravljenju in cepljenju proti Covidu-19, ter o spremembah zdravstvenega pravilnika in novi pogodbi s Svetovno zdravstveno organizacijo, ki je vodila odziv na epidemijo in kateri brez javne razprave in referenduma predajamo svojo suverenost.

Raziskujemo škodo in koristi epidemičnih ukrepov

ter zbiramo verodostojna pričanja o zdravstvenih težavah po cepljenju proti Covidu-19 in zaradi drugih epidemičnih ukrepov s pomočjo spletnih vprašalnikov. Glede na ugotovitve odgovorne pozivamo k strokovnemu in odgovornemu ravnanju.

Od predstavnikov ljudstva in odgovornih zahtevamo:
 • analizo odziva na epidemijo in zdravstvenega stanja prebivalstva po epidemiji ter soočenje z drugim mnenjem
 • odgovorno, strokovno, etično in transparentno delovanje
 • ničelno toleranco do korupcije
 • stroge sankcije za kršitelje
Želimo rušiti zidove in graditi mostove med ljudmi.

Zelo nam je pomembno konstruktivno sodelovanje skozi spoštljivo in argumentirano razpravo ne glede na nasprotujoča si prepričanja, tako znotraj naše ekipe kot tudi v odnosu do pristojnih, ki jih vabimo k javnemu dialogu.

 Želimo prispevati k:
 • zdravju celotne družbe ter ustvarjati zdravo, varno, svobodno in odgovorno prihodnost tudi za naše zanamce
 • temu, da se pomembne odločitve za zdravje sprejemajo na podlagi resničnih in preverjenih podatkov in ne na podlagi mnenj in korporativnih interesov
 • temu, da pristojni ravnajo strokovno, odgovorno, transparentno, v integriteti in kulturnem dialogu z drugim mnenjem
V vseh medicinskih postopkih zagovarjamo:
 • spoštovanje avtonomije posameznika
 • skrbno izvajanje pojasnilne dolžnosti zdravstvenega osebja
 • svobodo odločanja in informirano soglasje
Ne podpiramo predaje naše suverenosti Svetovni zdravstveni organizaciji
 • ne želimo, da nam načine zdravljenja diktira Svetovna zdravstvena organizacija (SZO/WHO) s t.im. ‘enim zdravjem’
 • ostro nasprotujemo sprejemanju tako pomembne odločitve s tihim soglasjem vlad, brez javne razprave in brez referenduma
Skrbi nas

da se pod pretvezo skrbi za našo “varnost in zdravja“ postavlja temelj za novo družbeno ureditev v smeri diktature korporativnega kapitala, še hujše cenzure, siljenja v medicinske posege (tudi obvezno cepljenje) in vzpostavitvi popolnega digitalnega nadzora nad ljudmi in njihovimi življenji po vzoru Kitajske.

AKTIVNOSTI

ZAHTEVA ZA ANALIZO ZDRAVSTVENEGA STANJA PO EPIDEMIJI

Zakaj se je v Sloveniji poslabšalo javno zdravje v 2021 in 2022? Zahtevamo analizo varnosti in učinkovitosti cepiv proti Covidu-19 s primerjavo zdravstvenega stanja in smrti med cepljeno in necepljeno populacijo, analizo odziva na epidemijo, soočenje z drugim mnenjem stroke ter prevzem odgovornosti in sanacijo povzročene škode.

EVROPSKA DRŽAVLJANSKA POBUDA ‘ZAUPANJE & SVOBODA’

Zahtevamo svobodo odločanja, spoštovanje avtonomije posameznika, izvajanje pojasnilne dolžnosti in informiranega soglasja v vseh medicinskih postopkih, transparentno delovanje politikov in ničelno toleranco do korupcije ter to, da nam načinov zdravljenja ne bo diktirala WHO (SZO) s t.im. ‘enim zdravjem’.

NE BODI TIHO, POVEJ SVOJO ZGODBO TUDI TI!

Če se je vam ali vašim bližnjim zdravje po cepljenju proti C-19 poslabšalo in ste prepričani ali sumite, da je prejeto cepivo (vsaj deloma) vzrok za vaše težave, nam sporočite. Če boste izrecno dovolili, bomo vašo zgodbo (anonimno) objavili na strani s Pričanji.