KAMPANJA DRUGO MNENJE

Drugo mnenje stroke glede cepljenja, epidemičnih ukrepov ter glede stališč do Svetovne zdravstvene organizacije in Združenih narodov potrebujemo za objektiven vpogled v zdravo, varno, svobodno in odgovorno prihodnost.

Drugo mnenje je kampanja za ozaveščanje in informiranje, ki pod okriljem skupine Odgovoren za zdravje v skupnih zahtevah združuje laično in strokovno javnost.

Zaupanje v integriteto, neodvisnost in strokovnost uradne stroke je porušeno. Informacije, ki so podane javnosti in medijem s strani pristojnih, so pomanjkljive, pogosto nestrokovne in kot take za splošno javnost zavajajoče. Soočeni smo s poplavo namernih in nenamernih lažnih informacij tako z ene kot z druge strani, mnogi ne vedo, komu verjeti. Drugo mnenje je vnaprej diskreditirano, cenzurirano in celo sankcionirano brez razumnih argumentov, tudi če prihaja s strani najuglednejših svetovnih strokovnjakov.

Iz celega sveta prihajajo podatki, študije in poročila o neučinkovitosti in nevarnosti cepiv proti kovidu ter številnih žrtvah, ki jih ne bodo mogli več zanikati, vendar le, če informacije delimo z ljudmi in od pristojnih množično zahtevamo prevzem odgovornosti za povzročeno škodo.

Jasno in dokazano je, da so odločevalci v vrhovih glavnih zdravstvenih agencij v ZDA, EU in Avstraliji vedeli za potencialno nevarnost množične uporabe teh cepiv, a niso naredili nič, zato tega ne bodo zlahka priznali. Vpleteni so politiki, mediji in številni zdravniki, ki svoj kruh služijo v sistemu in so bili ves čas tiho, zaradi česar se soočamo z velikim odporom proti tem informacijam.

Poleg neodvisne in celostne strokovne analize cepljenja in epidemičnih ukrepov sta zato ključna tudi javna razprava in sodelovanje s predstavniki drugega mnenja stroke. Nestrinjanja lahko najhitreje in najbolj učinkovito rešimo skozi konstruktiven, medsebojno spoštljiv, strokoven dialog. Naj javnosti na znanstven in demokratičen način dokažejo morebitne zmote drugega mnenja, ne s cenzuro, diskreditacijami in grožnjami.

V Drugem mnenju bomo objavljali povzetke podatkov, poročil in študij, mnenj strokovnjakov in zgodbe ljudi. Upamo, da se nam bo pridružilo vedno več ljudi, ki jim bodo te informacije koristile, in prostovoljcev, ki bodo na različne načine pomagali, da bodo te informacije kljub cenzuri prišle do ljudi.

Skupina Odgovoren za zdravje

Resnica nima nič proti vprašanjem in dvomom, laž ne mara biti zaslišana.

1. Analizo cepljenja in epidemičnih ukrepov 2. Javno soočenje z drugim mnenjem in izredno sejo 3. Sanacijo povzročene škode
Veseli bomo okrepitev tako v strokovni ekipi zdravnikov in pravnikov, kot tudi v aktivistični ekipi pri akcijah na terenu, promociji, organizaciji…
Hvala vsem, ki lahko s prostovoljim prispevkom, finančnim ali v obliki materiala oz. storitev, prispevate k uspehu kampanje Drugo mnenje.

“Audi alteram partem! – Naj se sliši Drugo mnenje!“

Spregovori tudi ti

Za ozaveščanje ljudi, pritisk na pristojne in za uspeh kampanje je pomembno tudi, da zberemo čim več zgodb ljudi, ki se jim je zaradi epidemičnih ukrepov poslabšalo zdravje. Predvsem po cepljenju z genskimi preparati ter zaradi neustreznega in nepravočasnega zdravljenja kovida. Zato vas vabimo, da izpolnete naše vprašalnike in k temu vzpodbujate tudi svoje bližnje in druge.

Priporočamo tudi naslednje kanale za informiranje:

Državljanske pobude: