KAMPANJA DRUGO MNENJE

Kampanja za ozaveščanje in informiranje javnosti, ki v zahtevah do pristojnih združuje laično in strokovno javnost.
Drugo mnenje stroke glede cepljenja, epidemičnih ukrepov ter glede stališč do Svetovne zdravstvene organizacije in Združenih narodov potrebujemo za objektiven vpogled v zdravo, varno, svobodno in odgovorno prihodnost.

Zaupanje v integriteto, neodvisnost in strokovnost uradne stroke je porušeno. Informacije, ki so podane javnosti in medijem s strani pristojnih, so pomanjkljive, pogosto nestrokovne in kot take za splošno javnost zavajajoče. Soočeni smo s poplavo namernih in nenamernih lažnih informacij tako z ene kot z druge strani, mnogi ne vedo, komu verjeti. Drugo mnenje je vnaprej diskreditirano, cenzurirano in celo sankcionirano brez razumnih argumentov, tudi če prihaja s strani najuglednejših svetovnih strokovnjakov.

Iz celega sveta prihajajo podatki, študije in poročila o nevarnosti in slabi učinkovitosti cepiv proti kovidu ter številnih žrtvah, ki jih ne bodo mogli več ignorirati ali zanikati, če žrtve in njihovi svojci spregovorijo in če te informacije delimo z ljudmi in od pristojnih množično zahtevamo prevzem odgovornosti za nepravilnosti in povzročeno škodo.

Jasno in dokazano je, da so odločevalci v vrhovih glavnih zdravstvenih agencij v ZDA, EU in Avstraliji vedeli za potencialno nevarnost množične uporabe teh cepiv, a niso naredili nič, zato tega ne bodo zlahka priznali. Vpleteni so politiki, mediji in številni zdravniki, ki svoj kruh služijo v sistemu in so bili ves čas tiho, zaradi česar se soočamo z velikim odporom proti tem informacijam.

Poleg neodvisne in celostne analize zdravstvenega stanja prebivalstva in odziva na epidemijo, ki se ji pristojni na vse pretege izogibajo, sta zato ključna tudi javna razprava in sodelovanje s predstavniki drugega mnenja stroke. Nestrinjanja lahko najhitreje in najbolj učinkovito rešimo skozi konstruktiven, medsebojno spoštljiv, strokoven dialog. Naj javnosti na znanstven in demokratičen način dokažejo morebitne zmote drugega mnenja stroke, ne s cenzuro, diskreditacijami in grožnjami.

Upamo, da se nam bo pridružilo vedno več ljudi, da skupaj vršimo pritisk in pozivamo pristojne k strokovnemu in odgovornemu ravnanju in poskrbimo, da bodo te informacije kljub cenzuri prišle do ljudi.

Znanost in resnica nimata nič proti vprašanjem in dvomom, prevara ne želi biti zaslišana.

NAMEN KAMPANJE

1. Predstaviti drugo mnenje stroke o odzivu na epidemijo

na podlagi verodostojnih in preverjenih podatkov, poročil in študij, predvsem o zgodnjem zdravljenju in cepljenju proti Covidu-19, ter o spremembah zdravstvenega pravilnika in novi pogodbi s Svetovno zdravstveno organizacijo, ki je vodila odziv na epidemijo in kateri brez javne razprave in referenduma predajamo svojo suverenost.

2. Zbirati verodostojna pričanja o zdravstvenih težavah

in poškodbah po cepljenju proti Covidu-19 in zaradi drugih epidemičnih ukrepov.

3. Opozarjati  na nepravilnosti

tako javnost in medije kot tudi pristojne.

4. Od pristojnih zahtevati

tako neodvisno analizo odziva na epidemijo, kot tudi sodelovanje in javno strokovno razpravo z drugim mnenjem s soočenjem različnih stališč, študij in podatkov.

5. Združevati in aktivirati laično in strokovno javnost

v skupnih zahtevah do pristojnih, katerim se bodo brez velikega pritiska javnosti in medijev najverjetneje še naprej izogibali.

6. Vršiti pritisk na pristojne

da postopajo strokovno in odgovorno skladno s svojimi zakonskimi dolžnostmi in etičnimi kodeksi.

ZAHTEVA ZA ANALIZO ZDRAVSTVENEGA STANJA PO EPIDEMIJI

Zakaj se je v Sloveniji poslabšalo javno zdravje v 2021 in 2022? Zahtevamo analizo varnosti in učinkovitosti cepiv proti Covidu-19 s primerjavo zdravstvenega stanja in smrti med cepljeno in necepljeno populacijo, analizo odziva na epidemijo, soočenje z drugim mnenjem stroke ter prevzem odgovornosti in sanacijo povzročene škode.

NE BODI TIHO, POVEJ SVOJO ZGODBO TUDI TI!

Če se je vam ali vašim bližnjim zdravje po cepljenju proti C-19 poslabšalo in ste prepričani ali sumite, da je prejeto cepivo (vsaj deloma) vzrok za vaše težave, nam sporočite. Če boste izrecno dovolili, bomo vašo zgodbo (anonimno) objavili na strani s Pričanji.

EVROPSKA DRŽAVLJANSKA POBUDA ‘ZAUPANJE & SVOBODA’

Zahtevamo svobodo odločanja, spoštovanje avtonomije posameznika, izvajanje pojasnilne dolžnosti in informiranega soglasja v vseh medicinskih postopkih, transparentno delovanje politikov in ničelno toleranco do korupcije ter to, da nam načinov zdravljenja ne bo diktirala WHO (SZO) s t.im. ‘enim zdravjem’.

Priporočamo naslednje kanale za informiranje: