ZAHTEVA ZA ANALIZO ZDRAVSTVENEGA STANJA

IN ODZIVA NA EPIDEMIJO V SLOVENIJI

Od nas so zahtevali odgovornost do družbe, sedaj to mi zahtevamo od njih!

Prioritetno zahtevamo analizo postopkov ter rezultatov zdravljenja in cepljenja proti Covidu-19 s primerjavo zdravstvenega stanja in smrti med cepljeno in necepljeno populacijo.

Zakaj se je v Sloveniji poslabšalo javno zdravje v 2021-2022?


 • Zakaj imamo med drugim 63% več miokarditisa in 36% več pljučne embolije v 2021 kot v 2020 ter 70% več bolniških staležev v 2022 kot v 2020? Ali je cepljenje vplivalo na slabše zdravje ljudi?
 • Koliko obolelih in umrlih v 2021-2023 je cepljenih proti C-19? Zakaj NIJZ ne analizira in primerja zdravstvenega stanja prebivalstva?
 • Zakaj se je med epidemijo za 150% povečala uporaba pomirjevala Midazolam, ki pravzaprav povzroča težave z dihanjem?
 • Zakaj še nimamo analize odziva na epidemijo?
 • Kdo bo prevzel odgovornost za nepravilnosti in kako bomo sanirali povzročeno škodo?

PODPIŠI ZAHTEVO


  Varnostno vprašanje:


  Število zbranih podpisov:

  3.586

  (Posodobljeno: 13.6.2024)

   

   

  OD ODGOVORNIH ZAHTEVAMO:

  Analizo zdravstvenega stanja in odziva na epidemijo Covid-19
  • analizo postopkov ter rezultatov zdravljenja in cepljenja proti Covidu-19 s primerjavo zdravstvenega stanja in smrti med cepljeno in necepljeno populacijo v Sloveniji (s pomočjo statistik in vprašalnikov o zdravstvenem stanju).
  • analizo odziva na epidemijo z oceno razmerja med koristmi in škodo epidemioloških ukrepov in njihovega vpliva na ekonomsko-gospodarske razmere in javno zdravje v Sloveniji, še posebej na zdravje otrok in mladostnikov.
  Sodelovanje in javno soočenje z drugim mnenjem stroke
  • sodelovanje z drugim mnenjem stroke pri pripravi analiz in javno predstavitev rezultatov (v primeru nestrinjanj skozi javno soočenje različnih mnenj)
  • izredno sejo Državnega zbora z oblikovanjem jasnih stališč na temo analize odziva epidemijo in sprememb na ravni Svetovne zdravstvene organizacije in Združenih narodov
  Prevzem odgovornosti in sanacijo povzročene škode
  • takojšnja priprava protokolov zdravljenja ter hitreje in bolj široko dostopne odškodnine za poškodbe po cepljenju
  • oblikovanje v praksi izvedljivih in učinkovitih načinov sanacije škode zaradi epidemioloških ukrepov, prioritetno za otroke in mladostnike
  • prevzem odgovornosti in sankcije za odgovorne uradne osebe, ki so zavestno ali iz malomarnosti povzročile škodo

  Tukaj je URADNA ZAHTEVA ZA NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) poslana preko odvetniške pisarne dne 4.3.2024. Njihovi odgovori in dodatni dopisi, ki jih odgovornim pošiljamo v imenu OZZ, vseh sodelujočih v kampanji Drugo mnenje in podpisnikov te zahteve, so priloženi spodaj.

  PODPIŠI IN DELI TO ZAHTEVO S ČIM VEČ LJUDMI!

  Ne glede na naša morebitna nasprotujoča si prepričanja, skupaj zahtevajmo od pristojnih, da postopajo odgovorno in strokovno. Naj javnosti na znanstven in demokratičen način dokažejo morebitne zmote drugega mnenja stroke, ne s cenzuro, diskreditacijami in grožnjami. Samo z velikim zanimanjem javnosti in množičnim pritiskom na odgovorne nam lahko uspe!

  Aktiviraj se tudi ti!

  ZNANOST IN RESNICA NIMATA NIČ PROTI VPRAŠANJEM IN DVOMOM, PREVARA NE ŽELI BITI ZASLIŠANA.
  Zahtevo za analizo podpirajo civilne iniciative in organizacije združene v kampanji Drugo mnenje:
  Med podpisniki so: 
  • Skupina Odgovoren za zdravje
  • Biljana Dušić, dr. med.
  • pater Karel Gržan
  • Branko Gradišnik, publicist
  • Biserka Ilin, dr. med
  • Ivan Jurgec
  • Valerie Kochmann, univ. dipl.etnol. in kult. antrop.
  • Martina Kos, univ. dipl. prav.
  • Živan Krevel, dr. med.
  • Polona Krobat,, dipl. vzg., mag. mang.
  • Darija Lovšin, univ. dipl. polit.
  • dr.Tomaž Makovec, mag. pharm
  • Petra Mihalek Novak, dr. med.
  • dr. Karmen Pevc
  • Jure Pogačnik, univ. dipl. prav.
  • Ljiljana Radosavljević
  • Srečko Šorli, raziskovalec
  • prof. dr. Matjaž Zwitter, dr. med.
  • Mateja Žlogar
  PRILOGE ZAHTEVI: Dopisi za odgovorne in njihovi odzivi

  Neodvisna in celostna analiza odziva na epidemijo je nujna tako za zagotavljanje javnega zdravja kot tudi za pripravo na morebitne nove epidemije v prihodnosti, ki jih že napovedujejo. In tudi zato, ker naša vlada brez javne razprave in referenduma predaja našo suverenost Svetovni zdravstveni organizaciji, ki je vse ukrepe priporočala.


  Preberi več: 

  Zakaj se je v Sloveniji poslabšalo javno zdravje v 2021 in 2022?

  Zakaj se NIJZ izogiba analizi in primerjavi zdravstvenega stanja glede na status cepljenja proti Covidu-19?

  Zakaj zdravniki ne prijavljajo domnevnih neželenih učinkov po cepljenju?


   

  NE BODI TIHO, POVEJ SVOJO ZGODBO TUDI TI!

  Če se je vam ali vašim bližnjim zdravje po cepljenju proti C-19 poslabšalo in ste prepričani ali sumite, da je prejeto cepivo (vsaj deloma) vzrok za vaše težave, je pomembno, da o tem spregovorite. Če boste izrecno dovolili, bomo vašo zgodbo (anonimno) objavili na strani s Pričanji.