Zahteva za analizo cepljenja in epidemičnih ukrepov ter javno soočenje z drugim mnenjem

Od nas so zahtevali odgovornost do zdravja družbe,

sedaj to mi zahtevamo od njih!

Kljub številnim in izredno zaskrbljujočim podatkom, statistikam, verodostojnim študijam in osebnim pričanjem o poslabšanju zdravstvenega stanja in večji umrljivosti, ter o slabi učinkovitosti in celo nevarnosti “cepiv“ proti C-19, kljub sporni “tihi“ predaji naše suverenosti Svetovni zdravstveni organizaciji, ki je vse ukrepe priporočala, in kljub mnogim pozivom tako laične kot strokovne javnosti, se pristojni na vse pretege izogibajo analizi in javni strokovni razpravi z drugim mnenjem stroke.

Resnica nima nič proti vprašanjem in dvomom, laž ne mara biti zaslišana. Naj javnosti na znanstven in demokratičen način dokažejo morebitne zmote drugega mnenja, ne s cenzuro, diskreditacijami in grožnjami. Ne glede na naša morebitna nasprotujoča si prepričanja, skupaj zahtevajmo od pristojnih, da postopajo odgovorno in strokovno.

Od pristojnih zahtevamo:

1

Analizo cepljenja in epidemičnih ukrepov

 • Analizo varnosti in učinkovitosti cepiv proti C-19, s primerjavo zdravstvenega stanja in smrti med cepljeno in necepljeno populacijo v Sloveniji.
 • Analizo vpliva epidemičnih ukrepov na ekonomsko-gospodarske razmere in javno zdravje v Sloveniji, še posebej na zdravje otrok in mladostnikov.

2

Javno soočenje z drugim mnenjem in izredno sejo DZ

 • Predstavitev rezultatov analize in javno soočenje z drugim mnenjem stroke.
 • Izredno sejo Državnega zbora z oblikovanjem jasnih stališč na temo sprememb na ravni Svetovne zdravstvene organizacije in Združenih narodov.

3

Sanacijo povzročene škode

 • Oblikovanje v praksi izvedljivih in učinkovitih načinov sanacije povzročene škode, prioritetno za otroke in mladostnike.
 • Takojšnja priprava protokolov zdravljenja ter hitrejši in bolj transparenten odškodninski postopek dostopne za poškodovane po cepljenju proti C-19.

Od nas so zahtevali odgovornost do zdravja družbe, sedaj to mi zahtevamo od njih!


   

  Število podpisov: 2164

  Merjenje rezultatov je temeljni standard medicinske znanosti

  V Sloveniji nimamo lastnih celostnih in neodvisnih analiz vpliva cepljenja proti C-19 in epidemičnih ukrepov na zdravje ljudi. Pristojni ne razkrijejo niti cepilnega statusa obolelih in umrlih, kar bi omogočilo hitro in enostavno primerjavo zdravstvenega stanja med cepljenimi in necepljenimi.

  Dr. Matjaž Zwitter je maja 2023 v sobotni prilogi Dela v članku ‘Je cepljenje varno?‘ izpostavil, da “Kolegice in kolegi na NIJZ v varnost cepljenja tako trdno verjamejo, da se jim ne zdi potrebno, da bi se o tem prepričali na znanstven način. Tako mi ostaja le možnost, da se s predlogom obrnem na širšo javnost.“

  Na pobudo raziskovalca Srečka Šorlija, ki je s sodelovci objavil študijo o povečani umrljivosti med cepljenimi, je skupina posameznikov 11. maja 2023 obema odboroma za zdravstvo in pristojnim dostavila javno pobudo za analizo cepljenja proti C-19. To pobudo je g. Šorli predstavil državnemu svetu na ‘Posvetu o sodobnih zdravstvenih politikah‘, kjer so se razpravljalci in oba zdravnika vsi strinjali, da je takšna analiza nujna, ter poročilo s tem predlogom poslali na NIJZ, ki je odgovoren za izvedbo takšne analize. V Delu so Javno pobudo objavili v pismu bralcev.

  Analizo zdravstvenega stanja po cepljenju je podprla tudi predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič na protokolarnem srečanju januarja 2023, in izrazila zaskrbljenost nad porastom zdravstvenih težav in smrti in morebitni povezavi s cepljenjem. Na njeno pobudo smo že marca 2023 zahtevo za analizo podali tudi v skupini ‘Odgovoren za zdravje’. Ker se ni zgodilo nič, smo pripravili to spletno stran s peticijo v podporo vsem zahtevam za analizo ukrepov, ter kampanjo Drugo mnenje, ki v skupnih zahtevah združuje številne posameznike, gibanja in skupine.

  Za mnenje smo vprašali tudi Pravno mrežo za varstvo demokracije, ki je pripravila nov julija 2022 sprejet Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB). Strinjali so se, da bi bila za epidemične ukrepe potrebna analiza za nazaj, čeprav je zakon ne predvideva. ZNB je bil sicer sprejet po hitrem postopku kljub nasprotovanju javnosti, dr. Robert Golob pa je obljubil, da bodo nepravilnosti in pomankljivosti v zakonu jeseni 2022 odpravili, a do tega ni nikoli prišlo.

  Analiza epidemičnih ukrepov je nujna tako za zagotavljanje javnega zdravja kot tudi za pripravo na morebitne nove epidemije v prihodnosti, ki jih že napovedujejo. Merjenje rezultatov medicinskih postopkov in zdravstvenih ukrepov pa je temeljni standard medicinske znanosti. Zato je neodgovorno in nestrokovno, da Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v vsem tem času analize še ni pripravil, in da se pristojni na številne pozive, tako laične kot strokovne javnosti, ne odzivajo.

  Javna razprava in sodelovanje s predstavniki drugega mnenja stroke je poleg neodvisne in celostne strokovne analize ključna, saj je zaupanje v integriteto, neodvisnost in strokovnost uradne stroke porušeno. Informacije, ki so podane javnosti in medijem s strani pristojnih, so pomanjkljive in nestrokovne, in tudi zato za splošno neinformirano javnost zavajajoče. Drugo mnenje pa je diskreditirano, cenzurirano in celo sankcionirano brez pravih argumentov.

  Zahtevamo, da se prisluhne drugemu mnenju stroke tako glede epidemičnih ukrepov kot tudi glede stališč do Svetovne zdravstvene organizacije in Združenih narodov.

  Zahtevamo, da se prisluhne drugemu mnenju stroke tako glede epidemičnih ukrepov kot tudi glede stališč do Svetovne zdravstvene organizacije in Združenih narodov.