ZAHTEVA ZA REDNI POSTOPEK IN JAVNO RAZPRAVO PRED SPREJETJEM ZNB-D (Zakon o nalezljivih boleznih)

Spodaj podpisani od izvoljenih predstavnikov ljudstva ZAHTEVAMO:
da sprememb Zakona ZNB-D, ki ga želite uvrstiti na naslednjo 7. izredno sejo ne obravnavate po skrajšanem postopku, saj se gre za preveč pomemben dokument, ki bo bistveno vplival na praktično vsa področja našega življenja v primeru prihodnjih zdravstvenih groženj.
Zato je treba predlagane spremembe ZNB-ja uvesti po rednem postopku in s tem v proces vključiti tudi celotno zainteresirano javnost in civilno družbo skozi javno razpravo.
NAŠE ZAHTEVE:
  1. Da sprememb zakona ne obravnavate po skrajšanem postopku.
  2. Da pripravimo dobro organizirano, argumentirano, uravnoteženo in celostno javno razpravo, ki bo temeljila na visoki kulturi dialoga vključujoč celotno zainteresirano javnost in civilno družbo.
  3. Da se za ukrepe zadnjih dveh let predložijo strokovne ocene in z njimi testi sorazmernosti, ki temeljijo na znanstveno utemeljenih raziskavah učinkovitosti, koristi in tveganj.
(ZAKLJUČENO) PODPIŠITE ZAHTEVO

    Ime

    Priimek

    E-mail