ZAHTEVA ZA REDNI POSTOPEK IN JAVNO RAZPRAVO PRED SPREJETJEM ZNB-D

ZAHTEVA ZA REDNI POSTOPEK IN JAVNO RAZPRAVO PRED SPREJETJEM ZNB-D

ZAHTEVA ZA REDNI POSTOPEK IN JAVNO RAZPRAVO PRED SPREJETJEM ZNB-D

Od izvoljenih predstavnikov ljudstva zahtevamo, da sprememb Zakona ZNB-D (Zakon o nalezljivih boleznih) ne obravnavate po skrajšanem postopku, saj se gre za preveč pomemben dokument, ki bo bistveno vplival na praktično vsa področja našega življenja v primeru prihodnjih zdravstvenih groženj. Zato je treba predlagane spremembe ZNB-ja uvesti po rednem postopku in s tem v proces vključiti tudi celotno zainteresirano javnost in civilno družbo skozi javno razpravo.