ZAHTEVA ZA ANALIZO ZDRAVSTVENEGA STANJA PREBIVALSTVA PO EPIDEMIJI