SVETOVNA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA (SZO/WHO)

Se v imenu naše “varnosti in zdravja“ postavlja temelj za novo družbeno ureditev v smeri diktature korporativnega kapitala, še hujše cenzure, siljenja v medicinske posege (tudi obvezno cepljenje) in vzpostavitvi popolnega digitalnega nadzora nad ljudmi in njihovimi življenji po vzoru Kitajske?

Svetovna zdravstvena organizacija bi lahko ob tihem soglasju vlad držav članic postala globalna zdravstvena avtoriteta v vseh prihodnjih zdravstvenih in drugih izrednih razmerah, čeprav resne analize uspešnosti njenih priporočil za obvladovanje kovidne zdravstvene krize kažejo, da so od njih imeli koristi predvsem proizvajalci in podporniki cepiv in ne ljudje, ne javno zdravje in ne javno zdravstvo.


Preberi več: Nesorazmernost in posledice epidemioloških ukrepov


SZO je do sedaj imela posvetovalno vlogo, zato njena priporočila za države članice niso bila zavezujoča. Z novo pandemijsko pogodbo in spremembami mednarodnega zdravstvenega pravilnika se njen status spreminja iz posvetovalne v odločevalno institucijo. S to novo ureditvijo bi državam članicam odvzeli suverenost v primeru ponovnih izrednih razmer (npr. epidemije, vojne, podnebne spremembe in naravne katastrofe), nam pa bi odvzeli temeljne človekove pravice. Še večjo moč se z novo pogodbo (z dne 20.9.2023) podeljuje tudi Združenim narodom (ZN).

 Na to nevarnost opozarja dr. Andraž Teršek v časopisu Pravna praksa: SZO – največja svetovna nevarnost vsem ljudem bo očitno uresničila svoje zavržne načrte (23.5.2024).

Zakaj SZO ne moremo in ne smemo slepo zaupati upravljanja z našim zdravjem, življenji in prihodnostjo?

SZO je zadnja dva desetletja v hudem konfliktu interesov zaradi finančnih interesov njenih donatorjev. To je bilo prvič jasno razvidno iz lažne pandemije prašičje gripe 2009. Takrat razkrita prevara je bila skrbno prikrivana. Od tega časa je jasno, da SZO-ju nikakor ne smemo slepo zaupati.

“SZO je ukrepala neznanstveno in neracionalno. Lažna pandemija prašičje gripe je razkrila vrsto zlorab in nepravilnosti. In kar je najhujše: zaslužek je bil v tej zgodbi pomembnejši od zdravja ljudi. So v očitni navezi s farmacevtsko industrijo, ki je tu zavohala priložnost za velike dobičke.” (Sobotna priloga časopisa Delo, 2010)

Povzemamo iz prispevkov Inciative slovenskih zdravnikov: “Desetletja se je delovanje WHO financiralo izključno iz članarin držav članic. Zadnja leta članarine držav članic predstavljajo le okoli 15 % finančnih sredstev, prispevki donatorjev pa okoli 85 % tega sklada. Zaradi takšnega načina financiranja se je WHO vse bolj pogosto znašel v navzkrižju interesov.

WHO je decembra 2021 državam članicam predlagal sprejetje Pandemijske konvencije in sprememb Mednarodnega zdravstvenega pravilnika, kar bi WHO-ju dodelilo povsem novo vlogo in neomejena pooblastila. Sprejetje predlaganih dokumentov bi pomenile popolno izgubo suverenosti naše države ob razglasitvi izrednega stanja. Izgubili bi vso pravno zaščito kot posamezniki in kot država, predvsem pa bi izgubili temeljne človekove pravice, vključno s pravico do odločanja o posegih v lastno telo, kar je povsem nedopustno.

Donatorji WHO, večinoma lastniki korporativnega mega kapitala, bi tako pridobili neomejeno moč, ki bi služila kot osnova za uvedbo totalitarne diktature nad ljudmi celega sveta, preko medicinske diktature, zavite v »plašč« varovanja in skrbi za javno zdravje (pod sloganom: »One Health for all«). To je najbolj nehumana, najbolj mučna in najbolj ponižujoča tiranija, ki je človeštvo, v takšnem obsegu kot ga pripravljajo, še ni doživelo. Sprejetje teh predpisov bi WHO omogočilo nešteto možnosti za resne zlorabe. Na podlagi teh novih pravil je realno pričakovati grobo zlorabljanje ljudi preko medicine, predvsem psihiatrije in farmacije.

Že maja 2022 so birokrati WHO na skrivaj za zaprtimi vrati (v nasprotju z predpisi, s tihim konsensom) sprejeli spremembe petih pravil IHR, ki bistveno zmanjšujejo naše državne pravice. Zavrniti bi jih bilo mogoče le do 1.12.2023. Na žalost naša vlada in poslanci niso naredili tega koraka.”

Pomenljivo je tudi dejstvo, da je SZO od leta 2009 do danes samostojno, brez posvetovanja s širšo stroko, spremenila 3 zelo pomembne definicije.

1. Kdo in kdaj lahko razglasi pandemijo (2009)

En mesec pred razglasitvijo pandemije prašičje gripe so določili, da za razglasitev pandemije ni več potrebna varovalka velikega števila resno obolelih in visoke smrtnosti. Od takrat SZO/WHO lahko razglasi pandemijo praktično kadarkoli, tudi ob navadnih sezonskih prehladnih obolenjih.

2. Čredna imunost (2020) 

Iz definicije so črtali, da se čredno imunost lahko pridobi s prebolevanjem nalezljive bolezni. Po novem se jo lahko pridobi le še s cepljenjem (kar je ena izmed podlag za uvedbo obveznega cepljenja), čeprav je imunost pridobljena z prebolevanjem veliko bolj kvalitetna in dolgotrajnejša.

3. Kaj je cepivo (2021)

Prej je veljalo, da s cepivom dosežemo zaščito pred nalezljivo boleznijo, sedaj so cepiva vsi preparati, ki vplivajo na imunski sistem brez določitve, kaj dosežejo. To omogoča proizvajalcem hitrejšo in cenejšo registracijo različnih preparatov, tudi nove mRNA genske terapije, kar bistveno zmanjša varnost prejemnikov teh. 


Preberi več: Spremenjena vloga WHO pri razglasitvi izrednega stanja

“Po njihovih načrtih naj bi do sprejetja prišlo maja 2024. Globalna uvedba novega sistema WHO je predvidena najpozneje do marca leta 2025. Zdaj nam je tudi jasno, da celoten zdravstveni sistem že desetletja obvladuje finančna elita in ga kroji po svojih interesih.”

Iniciativa slovenskih zdravnikov, 15.1.2024


Preberi več: Intervju Phillip Kruse – Časnik Finance Manager

Philip Kruse je švicarski ustavni pravnik in odvetnik ter predstavnik Mednarodnega združenja pravnikov. “Če povzamemo, amandmaji širijo področje pristojnosti in namen WHO z obravnavanja dejanskih tveganj za javno zdravje na vsa tveganja, ki bi potencialno lahko vplivala na javno zdravje. “

 

Časnik Finance Manager, 1.12.2023


Glej tudi: Video Philipp Kruse v EU parlamentu

 “Čeprav gre za pomembna dejstva, to sporočilo ni prišlo v javnost in se o njem ne razpravlja v nobenem parlamentu, razen redkih izjem. Če bi ljudje vedeli, kaj jih čaka v prihodnosti, se ne bi strinjali, bili bi zgroženi in zagotovo ne bi dovolili oblikovanja trajnih struktur moči, kot so SZO, GAVI in tudi Evropska komisija, ki je mlajši partner SZO in počne enako.“

EU parlament, 4.7.2023, slovenski podnapisi (Phillip Kruse – prvih 10 minut posnetka)


Preberi več: Globalni sporazum s SZO

“SZO že lep čas ne deluje več v funkciji varovanja zdravja in dobrobiti ljudi na Zemlji. Prilastil si jo je zasebni kapital, je ujetnik in sredstvo za uresničevanje idej globalne finančne in politične elite. Tema ni le pomembna. Odločilna je. Spreminja sedanjost in ustvarja srhljivo prihodnost.” (dr. Andraž Teršek)

Časopis Pravna praksa, 14.9.2023 (je najbolj bran slovenski pravni časopis, ki pravnikom in vsem drugim, ki morajo biti pri svojem delu ves čas seznanjeni z dogajanjem na pravnem področju, sproti prinaša strokovne in zanesljive informacije, članek je pripravil Andraž Teršek, dr. pravnih znanosti, Inštitut Ustavnik.)


Dokumentarni film: Relevantnost Nürnberškega kodeksa

Vera Sharav, ki je preživela holokavst, je na komemoraciji ob 75. obletnici Nürnberškega kodeksa 20. 8. 2022 v Nürnbergu spregovorila o relevantnosti tega kodeksa v današnjem času. Na podlagi njenega govora je nastal kratek 30-minutni dokumentarni film, ki nas opominja na zgodovino in opozarja na zaskrbljujoče vzporednice z današnjimi dogodki. (slovenski podnapisi)


Kaj lahko storimo?

Potreben je vseobsežni pritisk tako na pristojne kot na medije in raziskovalne novinarje, saj je ta tema strogo cenzurirana. Pišimo, kličimo, obiščimo jih. Od vlade zahtevajmo izredno sejo na temo SZO, od medijev pa odpiranje javne razprave in raziskovalno novinarstvo. Zaželeni so članki in prispevki v kateremkoli mediju, ki je to temo pripravljen objaviti.

Že maja 2022 je več kot 23.000 državljanov Slovenije  s peticijo zahtevalo obširno javno razpravo in referendum na temo sprememb v SZO. Med podpisniki je tudi več pravnikov z mednarodnim ugledom, šest sodnikov in deset odvetnikov, ter mnogi akademiki in zdravniki. Vlada, pristojni in mediji molčijo kljub mnogim pozivom, peticijam in dopisom, tako v Sloveniji kot drugje. Zato smo se države Evropske unije povezale v državljansko pobudo “Trust and Freedom”, ki pristojne skladno z Lizbonsko pogodbo zavezuje k dialogu in ukrepanju, ko skupaj zberemo 1.000.000 podpisov.

EVROPSKA DRŽAVLJANSKA POBUDA ‘ZAUPANJE & SVOBODA’

Zahtevamo svobodo odločanja, spoštovanje avtonomije posameznika, izvajanje pojasnilne dolžnosti in informiranega soglasja v vseh medicinskih postopkih, transparentno delovanje politikov in ničelno toleranco do korupcije ter to, da nam načinov zdravljenja ne bo diktirala WHO (SZO) s t.im. ‘enim zdravjem’.

Ukrepe za obvladovanje epidemije je izvajala naša vlada skladno s priporočili  Svetovne zdravstvene organizacije (SZO). Preden se začnemo pogovarjati o potencialnih prednostih in nevarnostih takšne predaje moči in lastne suverenosti v roke SZO, moramo tudi v Sloveniji najprej temeljito analizirati rezultate teh ukrepov in pričakovane posledice sprememb mednarodnih pravilnikov in pogodb.

ZAHTEVA ZA ANALIZO ZDRAVSTVENEGA STANJA PO EPIDEMIJI

Zakaj se je v Sloveniji poslabšalo javno zdravje v 2021 in 2022? Zahtevamo analizo varnosti in učinkovitosti cepiv proti Covidu-19 s primerjavo zdravstvenega stanja in smrti med cepljeno in necepljeno populacijo, analizo odziva na epidemijo, soočenje z drugim mnenjem stroke ter prevzem odgovornosti in sanacijo povzročene škode.