Vprašalnik o zdravljenju kovidne bolezni

Vprašalnik o zdravljenju kovidne bolezni

Vprašalnik o zdravljenju kovidne bolezni


  1. OSEBNI PODATKI IN SOGLASJE

  Ustrezno zgodnje zdravljenje okužb je ključnega pomena za reševanje življenj in preprečevanje hudih zapletov. Zelo verjetno je, da je opustitev zdravljenja ali neustrezno zdravljenje kovidne bolezni pripeljalo do več hospitalizacij, hujših oblik bolezni, zapletov, dolgotrajnega kovida in smrti. Naš namen je zapolniti nastalo praznino z odpiranjem te tematike, zbiranjem podatkov in zgodb, ki so spregledane, zato vas vabimo, da izpolnite vprašalnik o vaši izkušnji ali izkušnji svojca, v zvezi z zdravljenjem kovidne bolezni. Namen pilotne študije o opustitvi zgodnjega zdravljenja je raziskati ali bi bilo mogoče v Sloveniji z ustreznim preventivnim in zgodnjim zdravljenjem preprečiti nepotrebne smrti, zaplete pri bolezni in dolgotrajni kovidni sindrom.

  Prosimo, da poročilo izpolnite čim bolj natančno. Izpolnite ga lahko zase ali za sorodnika (če je ta preminil/če ste skrbnik/če imate njegovo dovoljenje). Vsi osebni podatki bodo obdelani in varovani kot zaupni, v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkovPodatke obdelujemo in varujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu z evropsko direktivo o GDPR - Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) za namene verodostojnega zbiranja podatkov o (1) težavah zaradi uporabe zaščitnih mask in testiranja, (2) domnevnih neželenih učinkih po cepljenju in (3) pridobitev podatkov o postopku cepljenja ter za (4) namene komunikacije s prijaviteljem. Ker sem zavedamo, kako pomembna je varnost vaših podatkov, smo uvedli dodatne varnostne protokole. Vaše osebne podatke šifriramo, primeru pa določimo referenčno številko. Za več informacij glede varstva in obdelave podatkov si preberite preberite pogoje uporabe spletne strani.


  1. OSEBNI PODATKI PRIJAVITELJA
  2. POROČILO O TEŽAVAH
  800