Prijava neželenih učinkov po cepljenju

Kdaj morajo zdravniki prijaviti neželene učinke in kako jih lahko prijavite sami?
Kdaj mora zdravnik prijaviti domnevni neželeni učinek?

“Izraz ‘domnevni neželeni učinek’ se uporablja za poročanje in pomeni, da je za poročanje dovolj le sum, da bi bil neželeni učinek lahko povezan s cepivom.” (JAZMP). Nujno je treba poročati tudi, če zdravnik ni popolnoma prepričan o vzroku težav ali mu je ta celo neznan. Prijavljene primere nato obravnava strokovna komisija, ki oceni verjetnost povezave težav s cepljenjem.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih vseh zdravil in cepiv je za vse zdravstvene delavce obvezno. Zakon o zdravilih in Pravilnik o farmakovigilanci zdravil zavezuje zdravstvene delavce, da sum na neželeni učinek prijavijo v 15-ih dneh po dogodku.

Zaradi pospešenih postopkov razvoja cepiv proti Covidu-19 in ker gre za popolno novo vrsto genskega medicinskega preparata, s katerim nimamo praktično nobenih izkušenj pri masovni uporabi, (še) nimamo relevantnih podatkov o kratkoročnih ter srednjeročnih stranskih učinkih, o dolgoročnih pa dejansko ne vemo še nič.

Zato bi morali zdravstveno stanje cepljenih proti Covidu-19 (in otrok rojene cepljenim staršem) še posebej skrbno spremljati vsaj še eno leto po cepljenju za kratkoročne in srednjeročne stranske učinke, in več let za dolgoročne, ter temeljito raziskati in pristojnim institucijam javiti vsakršne zdravstvene težave, ki se pojavijo po cepljenju.

Pričanja in uradni podatki kažejo, da temu ni tako: Zakaj zdravniki ne prijavljajo domnevnih neželenih učinkov po cepljenju?

Kako poteka prijava domnevnih neželenih učinkov?

Zdravstvene težave po cepljenju prijavite svojemu osebnemu zdravniku, tudi če jih obravnavajo na urgenci ali ob hospitalizaciji. Poleg nudenja zdravstvene oskrbe, so zdravstveni delavci dolžni obravnavane težave prijaviti na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) kot morebitno posledico cepljenja, kar lahko hitro in enostavno storijo preko elektronskega registra cepljenih oseb (eRCO).

Kljub temu, da gre za zakonsko obvezo zdravstvenih delavcev, veliko ljudi sporoča, da njihovih zdravstvenih težav pogosto ne obravnavajo kot morebitno posledico cepljenja in domnevnih neželenih učinkov ne prijavijo pristojnim. Niti v primeru, ko sami niso prepričani o vzroku težav ali jim je ta celo neznan, in ko pacient, ki svoje telo najbolje pozna, sumi ali je prepričan, da so njegove težave povezane s cepljenjem.

Domnevne neželene učinke lahko prijavite tudi sami

Prijavo lahko oddate preko spletnega obrazca na strani Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) ali na njihov email: H-farmakovigilanca@jazmp.si ali na telefon 082 000 500. Poročate lahko zase ali za sorodnika.

Če ne veste, ali so pri nudenju strokovne pomoči prijavili neželeni učinek, ki ste ga utrpeli, preverite pri osebnem zdravniku. Tako pri obveščanju zdravnikov in pristojnih o vaših težavah po cepljenju, kot pri preverbi, ali so vaše težave prijavili kot morebiten neželeni učinek cepljenju, priporočamo pisno komunikacijo (elektronska ali priporočena pošta), ki jo zdravniki oz. prejemniki sporočila obravnavajo bolj odgovorno, saj velja kot uradno dokazilo v morebitnih kasnejših postopkih.

Po besedah Evropske agencije za zdravila EMA je zbiranje vseh poročil o domnevnih neželenih učinkih zdravil in cepiv “eden od stebrov sistema EU za spremljanje varnosti”, zato tako zdravstvene delavce kot tudi paciente pozivajo, naj pristojnim nacionalnim organom poročajo o primerih sumov na neželene učinke, ki so se pojavili po cepljenju.

“Od leta 2004 je JAZMP prejela in obravnavala preko 37.000 poročil, pri katerih so zdravstveni delavci, bolniki ali njihovi skrbniki odigrali ključno vlogo. Letos (2022) se še posebej obračamo na bolnike oziroma njihove skrbnike, saj so največkrat prav oni tisti prvi, ki zaznajo težavo pri jemanju zdravila. S poročanjem o domnevnih neželenih učinkih aktivno sodelujete pri prepoznavanju novih varnostnih vprašanj. Vsako poročilo bolnika, zdravstvenega delavca ali negovalca ima ključno vlogo pri pridobivanju več znanja o koristih in tveganjih zdravil v klinični uporabi ter kadar je to potrebno, omogoča tudi ukrepanje z namenom zmanjševanja tveganj.”  (JAZMP)

 

NE BODI TIHO, POVEJ SVOJO ZGODBO TUDI TI!

Če se je vam ali vašim bližnjim zdravje po cepljenju proti C-19 poslabšalo in ste prepričani ali sumite, da je prejeto cepivo (vsaj deloma) vzrok za vaše težave, nam sporočite. Če boste izrecno dovolili, bomo vašo zgodbo (anonimno) objavili na strani s Pričanji.

ZAHTEVA ZA ANALIZO ZDRAVSTVENEGA STANJA PO EPIDEMIJI

Zakaj se je v Sloveniji poslabšalo javno zdravje v 2021 in 2022? Zahtevamo analizo varnosti in učinkovitosti cepiv proti Covidu-19 s primerjavo zdravstvenega stanja in smrti med cepljeno in necepljeno populacijo, analizo odziva na epidemijo, soočenje z drugim mnenjem stroke ter prevzem odgovornosti in sanacijo povzročene škode.