Pojasnilna dolžnost zdravnikov pred cepljenjem

Kaj bi nam morali pristojni in zdravniki ali zdravstveni delavci povedati pred cepljenjem proti C-19?

 

Pred cepljenjem je zdravnik dolžan opraviti pojasnilno dolžnost, v nasprotnem primeru krši svojo strokovno in zakonsko določeno obvezo in tudi etični kodeks, prejemnik cepiva pa mora podpisati soglasje.

POJASNILNA DOLŽNOST


je dolžnost zdravnika, da pacienta na njemu razumljiv način seznani z informacijami, ki so pomembne za sprejetje odločitve o zdravljenju, in je nujna predpostavka za uresničevanje pravice do svobodnega odločanja o lastnem zdravju ter posledično za veljavnost pacientove privolitve v zdravljenje. Pacient ima pravico do obveščenosti o lastnem zdravstvenem stanju, ki izhaja iz 34. člena Ustave RS in iz Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP). Postopek je obvezen pred začetkom vsakega cepljenja, prostovoljnega ali obveznega. (Vir: NIJZ)

Pred cepljenjem vas mora zdravstveno osebje seznaniti s koristmi in tveganji cepljenja glede na vaše zdravstveno stanje, vam predstaviti možne neželene učinke in podati navodila, kako ravnati ob pojavu težav ter odgovoriti na vaša vprašanja in pomisleke. To je nujno potrebno, da lahko sprejmete informirano odločitev o svojem zdravju.

Velika večina zdravnikov pred cepljenjem proti C-19 ni opravila nikakršne pojasnilne dolžnosti ali pa so jo opravili zelo pomanjkljivo, kar je povzročilo ogromno zdravstvenih težav in tudi smrti.

INFORMIRANO SOGLASJE


Če se prejemnik cepiva ali njegov zastopnik (npr. starš, ko gre za otroka) na podlagi prejetih informacij odloči za cepljenje, podpiše soglasje za predlagan poseg. Soglasje mora biti popolnoma prostovoljno in z ničemer pogojevano ali izsiljeno, z njim namreč prevzamete odgovornost za svojo odločitev in potrdite, da ste seznanjeni z delovanjem cepiva in možnimi tveganji, ter da je vaša odločitev prostovoljna.

V primeru cepiv proti Covidu-19 je bilo potrebno podati pisno soglasje, čeprav mnogi pričajo, da ga niso podpisali. Pri nikomur od cepljenih pa ne moremo reči, da je bilo podano informirano soglasje, saj nismo bili seznanjeni s ključnimi informacijami:

1. OCENA KORISTI IN TVEGANJ ZA VSAKEGA POSAMEZNIKA

 • Verjeten razvoj ter posledice bolezni, proti kateri vas cepijo, glede na vaše zdravstveno stanje.
 • Pričakovane koristi in izid predlaganega cepljenja, pojasnitev posledic njegove opustitve in predstavitev morebitnih drugih možnosti zdravljenja.
 • Predstavitev možnih neželenih učinkov cepiva in ocena možnosti zdravstvenih zapletov glede na vaše zdravstveno stanje in glede na podatke o sestavi cepiva in varnostne študije. Zdravnik mora biti seznanjen z vašimi zdravili z ali brez recepta, alergijami in akutnimi ali kroničnimi boleznimi, saj bi te lahko povečale tveganje za zaplete, ali pa bi cepljenje poslabšalo obstoječo bolezen.
 • Zdravnik vam svetuje, katero cepivo je najprimernejše za vas glede na vašo starost, spol in zdravstveno stanje.

2. KAKO PO CEPLJENJU

 • Zdravnik vas opozori, na katere simptome po cepljenju morate biti še posebej pozorni, kako ukrepati ob pojavu le-teh in kdaj morate o njih takoj obvestiti zdravnika ter poiskati nujno zdravstveno pomoč (npr. glavoboli po prejemu vektorskih cepiv pri proti Covidu-19 zaradi nevarnosti pojava strdkov v možganih).
 • Pove vam, kako bodo spremljali kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne stranske učinke, ter na kaj morate biti pozorni in koliko časa.
 • Poda vam jasna navodila, komu in kako lahko prijavite morebitne težave po cepljenju.

3. STATUS CEPIVA

Pri kovid cepljenju bi vas morali dodatno opozoriti na to, da: 

 • da cepiva niso odobrena za množično uporabo oz. za preprečevanje prenosa okužbe z ene osebe na drugo, ampak le za zaščito cepljenih oseb (da se cepimo zaradi sebe, ne drugih), in da študije o učinkovitosti prenosa niso bile nikoli narejene, kar je nedavno pisno potrdila tudi Evropska agencija za zdravila EMA,
 • da so razvita po pospešenem postopku (9 mesecev namesto vsaj 5 do ponavadi 10-15 let), še v fazi kliničnih preizkušanj (vzporedno izvajanje 3. in 4. faze), imajo le izredno dovoljenje za promet in je zato zanje zahtevano dodatno spremljanje varnosti,
 • da so uradne varnostne študije pomanjkljive, da študije o rakotvornosti in genotoksičnosti niso bile izvedene, da študije glede varnosti za nosečnice še niso zaključene…,
 • da zato še ne moremo poznati vseh možnih neželenih učinkov, niti kratkoročnih, kaj šele srednje- in dolgoročnih.

O tem, da cepiva niso absolutna varna ali učinkovita, je našo vlado opozoril tudi Pfizer, ki v pogodbi za dobavo cepiv navaja: “Sodelujoča država članica priznava, da dolgoročni učinki in učinkovitost cepiva trenutno niso znani in da lahko obstajajo škodljivi učinki cepiva, ki trenutno niso znani.“

 

So pristojni s frazama ‘varno in učinkovito’ in ‘cepimo se za zaščito drugih’ zavestno zavajali tako laično kot strokovno javnost?

Ali so bila cepiva proti C-19 eksperimentalna?

Dr. Renate Holzeisen (angleško s hrvaškimi podnapisi)

NE BODI TIHO, POVEJ SVOJO ZGODBO TUDI TI!

Če se je vam ali vašim bližnjim zdravje po cepljenju proti C-19 poslabšalo in ste prepričani ali sumite, da je prejeto cepivo (vsaj deloma) vzrok za vaše težave, nam sporočite. Če boste izrecno dovolili, bomo vašo zgodbo (anonimno) objavili na strani s Pričanji.