Sabina Senčar, dr. med. aktivno zastopa strokovno neodvisno, znanstveno utemeljeno in moralno-etično zdravstveno dejavnost. V zadnjih dveh letih je večkrat odprla prostor za zdravorazumsko debato, kjer je opozorila na škodljive posledice prenekaterih ukrepov, aktivno pa se je postavila tudi za otroke.

Sabina Senčar se nam zdi odlična kandidatka za predsednico Republike Slovenije, ker smo v resni zdravstveni krizi in ker smo se pozabili iskreno in strpno pogovarjati med seboj.

Kot zdravnica bo odlično naslovila nespoštovanje Hipokratove zaprisege, nespoštovanje pojasnilne dolžnosti zdravnikov pri uporabi cepiv in zdravil, neustrezno obravnavo neželenih učinkov, ter ostale nepravilnosti, ki imajo hude posledice na zdravju ljudi.

Kot ženska in z umirjenim karakterjem pa bo lahko nagovorila vso tisto večino, ki za oblikovanje svojih stališč potrebujejo še mnenje strokovnjaka. Kot družba smo mnenjsko razdeljeni, nekateri smo si v zadnjih dveh letih ustvarili močna stališča, nekateri ne. Slednji se bodo obrnili v tisto smer, kjer bodo lahko našli vzornika, zato je pomembno, da začnemo to skupino nagovarjati tudi mi. S predsednico mehke komunikacije in trdnih stališč imamo to možnost odprto.

Vsi si želimo zdravja, varnosti in svobode in ni nam vseeno eden za drugega, zato pomagajmo Sabini Senčar do predsedniških volitev.

Do 22.9. 2022 je potrebno zbrati čim več podpisanih obrazcev podpore.

OBRAZEC

  • Pravilno izpolnjen obrazec odnesete na upravno enoto in ga overite.
  • Izpolnjen in overjen obrazec pošljete na naslov: Juna, Vilharjev podhod 10, 1000 Ljubljana ali na p.p. 584, 4000 Kranj.

Kaj pomeni pravilno izpolnjen obrazec:

  • pišite z velikimi tiskanimi črkami,
  • preverite, da so vse izpolnjene rubrike zapisane enako, kot na vašem osebnem dokumentu (krajšanje naslovov (Vodnikova ul. namesto Vodnikova ulica) ni dovoljeno),
  • obrazec morate podpisati pred uradno osebo,
  • za overitev podpisa je potrebno identiteto izkazati z osebnim dokumentom.
  • Po podpisu bo uradna oseba v obrazec vpisala kraj in datum podpisa, se podpisala in vam obrazec vrnila. Bodite pozorni, da je v rubriki “Izpolni uradna oseba” vpisano vse potrebno: kraj, datum, podpis uradne osebe in žig!