Raziskava o posledicah kovidne krize na duševno zdravje

Raziskava o posledicah kovidne krize na duševno zdravje

Raziskava o posledicah kovidne krize na duševno zdravje


  1. OSEBNI PODATKI IN SOGLASJE

  Namen pilotne študije o vplivu kovidne krize na duševno zdravje je raziskati kakšen vpliv je kovidna kriza imela in ga še ima na duševno zdravje. Zanima nas tudi, ali bi bilo mogoče v Sloveniji z ustrezno preventivo in psihosocialno obravnavo preprečiti in/ali zmanjšati težave v duševnem zdravju.

  Prosimo, da poročilo izpolnite čim bolj natančno. Izpolnite ga lahko zase ali za sorodnika (če je ta preminil/če ste skrbnik/če imate njegovo dovoljenje). Vsi osebni podatki bodo obdelani in varovani kot zaupni, v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkovPodatke obdelujemo in varujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu z evropsko direktivo o GDPR - Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) za namene verodostojnega zbiranja podatkov o (1) težavah zaradi uporabe zaščitnih mask in testiranja, (2) domnevnih neželenih učinkih po cepljenju in (3) pridobitev podatkov o postopku cepljenja ter za (4) namene komunikacije s prijaviteljem. Ker sem zavedamo, kako pomembna je varnost vaših podatkov, smo uvedli dodatne varnostne protokole. Vaše osebne podatke šifriramo, primeru pa določimo referenčno številko. Za več informacij glede varstva in obdelave podatkov si preberite preberite pogoje uporabe spletne strani.


  1. OSEBNI PODATKI PRIJAVITELJA

  2. POROČILO O TEŽAVAH  800


  800


  800
  800