Takoj zaustavite cepljenje proti C-19!

MI, SPODAJ PODPISANI ZDRAVSTVENI DELAVCI, ZNANSTVENIKI IN ZASKRBLJENA JAVNOST, POZIVAMO K:

1. TAKOJŠNJI ZAUSTAVITVI IZDELKOV S CEPIVOM mRNA PROTI COVID-19
Vse več dokazov kaže, da bi lahko razširjena uvedba novih izdelkov cepiva mRNA proti covidu-19 prispevala k zaskrbljujočemu porastu invalidnosti in čezmernih smrti. Čeprav sama korelacija ne dokazuje vzročne zveze, je bila časovna povezava med uvedbo ‘cepiv’ in temi zaskrbljujočimi trendi zdaj povezana z dokazljivimi biološkimi mehanizmi škode ter nadzornimi študijami in ponovno analizo podatkov iz zgodnjih preskušanj, ki kažejo visoke stopnje resnih neželenih dogodkov. Ta vprašanja skupaj postavljajo pereče vprašanje o možni vzročni povezavi. Glede na to, da je bila ta nova tehnologija hitro odobrena kljub pomanjkanju dolgoročnih podatkov o varnosti, je dokazno breme na tistih, ki jo zagovarjajo, da zagotovijo jasne dokaze, da kakršna koli taka vzročna povezava ni pomembna in da morebitne trenutne koristi nedvoumno odtehtajo tveganja. Dokler taki dokazi niso predloženi, bi morali regulatorji začasno prekiniti uporabo teh izdelkov v skladu s previdnostnim načelom.

2. NEODVISNIM PREISKAVAM ŠKODLJIVOSTI VSEH IZDELKOV S CEPIVOM PROTI COVID-19
Neodvisne preiskave morajo imeti ustrezne vire, da se omogoči ocena toksičnosti za vse te izdelke, vključno s popolno raziskavo mehanizmov škode, da se zagotovi globok vpogled v njihov vpliv na človeško telo. To je treba kombinirati s pozivi znanstveni skupnosti, naj se avtorji neobjavljenih študij o cepivih ponovno oglasijo. To bo pomagalo odpraviti pristranskost objave, pri kateri so neugodne ugotovitve potencialno zavrnjene ali zadržane zaradi strahu pred škodo ugleda. Bistveno je, da morajo vladni organi in farmacevtska industrija zagotoviti tudi popolno preglednost in omogočiti dostop do predhodno nerazkritih anonimiziranih podatkov na ravni pacientov iz kliničnih preskušanj in programov nadzora. Ti kumulativni ukrepi bodo pomagali določiti pravi obseg škode, ki jo povzročajo te terapije.

3. TAKOJŠNJEMU PREPOZNAVANJU IN POMOČI POŠKODOVANIM PO CEPLJENJU
Osebe, poškodovane zaradi cepljenja, je treba prepoznati in poškodbe zaradi cepiva destigmatizirati; preiskava škode bo pripomogla k temu procesu in na koncu pomagala zagotoviti boljše zdravljenje. Podpora bi medtem morala vključevati lahko dostopne multidisciplinarne klinike, ki ponujajo preiskave in zdravljenje s strani posebej usposobljenih zdravstvenih delavcev, ter ustrezno nadomestilo za vse tiste, za katere se izkaže, da so bili prizadeti.

4. OBNOVITVI ETIČNIH NAČEL, OPUŠČENIH V DOBI COVID-19
Temeljna in cenjena načela medicinske etike so bila zanemarjena ob predpostavki nujnega primera. Ti so vključevali: “najprej ne škodi”, previdnostno načelo, informirano soglasje, telesno avtonomijo in idejo, da odrasli ščitijo otroke – ne obratno. Posebej zaskrbljujoča je bila tudi erozija svobode govora, demokratičnega načela, ki je podpiralo zmožnost dvoma o nepreizkušenih posegih, hkrati pa zagotavljalo spoštovanje drugih načel. Posledica tega je bila izpostavljenost javnosti, zlasti zdravih mladih ljudi, vključno z otroki, nepotrebnemu tveganju oškodovanja.

Pravzaprav se moramo ravno v času krize najbolj zanašati na svoja načela. Zato moramo, da bi jih obnovili, najprej priznati, da so bili napačno zapuščeni; le tako se lahko zavežemo, da jih bomo dosledno spoštovali in s tem bolje zaščitili prihodnje generacije. Upamo, da bomo s soglasjem zaskrbljenih strokovnjakov in javnosti opozorili na ta medicinska in etična vprašanja v zvezi z odzivom na Covid-19 in upamo, da bomo potrdili in razširili poziv k ugotovitvi ustreznih dejstev in zagotovili pridobivanje pomembnih lekcij.

Potrebna je poštena in temeljita preiskava, ki obravnava temeljne vzroke, ki so nas pripeljali do tega kraja, vključno z institucionalnim skupinskim mišljenjem, navzkrižjem interesov in zatiranjem znanstvene razprave. Končno si prizadevamo za ponovno zavezanost temeljnim načelom etične medicine, vrnitev v obdobje preglednosti, odgovornosti in odgovornega odločanja na celotnem področju javnega zdravja.


Rastoča zbirka dokazov
Hope Accord se nanaša na “naraščajoče število dokazov”, ki kažejo na pomisleke glede modificiraanih izdelkov mRNA. Čeprav celoten obseg teh dokazov zajema na stotine študij in poročil, tukaj nudimo izbor virov naših ustanoviteljev, ki skupaj ponujajo celovite preglede in analize razpoložljivih podatkov:

People’s Vaccine Enquiry Witness Statements. Pobuda Združenega kraljestva, ki zagotavlja pričevanje strokovnjakov o cepivih proti COVID-19. Prispevalo je več ustanoviteljev Hope Accord, vključno z:

“Unsafe and Defective” by Clare Craig (2024)  Obsežna zbirka ključnih dokazov, povezanih s pomisleki, izraženimi v Hope Accord.

Doctors for Patients UK (DfPUK) Testimonies (2024) Opažanja nekaterih ustanoviteljev UK Hope Accord, ki temeljijo na strokovnih izkušnjah in analizah podatkov.

“Curing the Pandemic of Misinformation on COVID-19 mRNA Vaccines Through Real Evidence-Based Medicine – Part 1” by Aseem Malhotra (2022)  Pregleduje dokaze iz preskušanj in podatke iz resničnega sveta o mRNA cepivih proti COVID-u, poudarja pomisleke glede tveganja in koristi ter privolitev po seznanitvi. vprašanja.

“Serious Adverse Events of Special Interest Following mRNA Vaccination in Randomized Trials” by Joseph Fraiman et al. (2022)  Ponovno analizira podatke iz preskušanj Pfizerja in Moderne ter odkrije preveliko tveganje resnih neželenih dogodkov pri prejemnikih cepiva mRNA v primerjavi s skupinami, ki so prejemale placebo.ž


Analiza temeljnega vzroka
Naslednji viri obravnavajo temeljne sistemske in kulturne dejavnike, ki so prispevali k težavam, ki jih obravnava Hope Accord:

“Curing the Pandemic of Misinformation on COVID-19 mRNA Vaccines Through Real Evidence-Based Medicine – Part 2” by Aseem Malhotra (2022) Preučuje temeljne vzroke neuspehov javnega zdravja med pandemijo, razpravlja o zajemanju predpisov in potrebi po ponovni vzpostavitvi zaupanja v zdravje institucije.

Beyond Blame: Dissecting the Systemic Roots of Societal Disease of the Covid Era by Tim Kelly (2024)  Raziskuje dejavnike, ki vodijo do trenutnih težav, vključno s hiperspecializacijo in centralizacijo. Predlaga prednostne naloge za reševanje krize.


Več na spletni strani: https://thehopeaccord.org/


 

Podpri zahtevo za analizo v Sloveniji s svojim podpisom in jo deli čim širše:

ZAHTEVA ZA ANALIZO IN SOOČENJE Z DRUGIM MNENJEM

Zakaj se je poslabšalo javno zdravje v 2021 in 2022? Zahtevamo analizo varnosti in učinkovitosti kovid cepiv s primerjavo zdravstvenega stanja in smrti med cepljeno in necepljeno populacijo, analizo odziva na epidemijo, sodelovanje z drugim mnenjem stroke ter prevzem odgovornosti in sanacijo povzročene škode.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja