Podatki o cepilnem statusu umrlih in obolelih so strogo varovana skrivnost medicine

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) onemogoča dostop do pomembnih podatkov in analiz

4.3.2024 smo preko odvetniške pisarne  v imenu društva oz. skupine Odgovoren za zdravje in ostalih organizacij povezanih v kampanji Drugo mnenje, ter vseh obstoječih in bodočih podpisnikov spletne peticije, na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) naslovili Zahtevo za analizo zdravstvenega stanja prebivalstva Slovenije po epidemiji in Analizo odziva na epidemijo.

Podatkovni portal NIJZ namreč kaže, da se je javno zdravje v Sloveniji leta 2021 začelo drastično poslabševati. Akutni miokarditis in pljučna embolija sta lahko posledica cepljenja proti Covidu-19 ali težjega poteka te bolezni. V letu 2021, ko je potekalo najbolj množično cepljenje proti Covidu-19, je bilo v Sloveniji za kar 63 % več hospitalizacij zaradi akutnega miokarditisa in 36 % več zaradi pljučne embolije v primerjavi z letom 2020, ko še nismo imeli teh cepiv. Tudi druge številke so zaskrbljujoče: https://odgovoren-za-zdravje.si/2024/02/02/zakaj-se-je-poslabsalo-javno-zdravje/ 

Kljub temu NIJZ (že več kot 3 leta) ignorira in zavrača mnoge pobude civilne družbe, da bi te statistike o boleznih in smrtih opremili s statusom cepljenja in naredili analizo in primerjavo zdravstvenega stanja med cepljenimi in necepljenimi, s čimer onemogoča dostop do pomembnih informacij javnega značaja. Tovrstne analize bi moral strokovni direktor NIJZ že pred leti vključiti v letne načrte dela, ki jih sprejme svet zavoda NIJZ. Dejstvo, da je bil ukrep cepljenja največja novost v letu 2021, ko se je zdravstveno stanje začelo drastično poslabševati, bi moral biti še dodaten razlog za izvedbo teh analiz.

Če bi ti podatki pričali o varnosti in učinkovitosti ‘cepiv’ proti Covidu-19, verjamemo, da bi jih že razkrili in tako verodostojno ovrgli trditve drugega mnenja stroke o njihovi nevarnosti in neučinkovitosti. Zato se upravičeno sprašujemo, ali tako prikrivajo škodljivost teh ‘cepiv’ in svoje strokovne napake? 

 


Dušan Nolimal, dr. med. in dolgoletni uslužbenec NIJZ-ja v pokoju je 15.5.2024 za časopis Delo odlično povzel problematiko : ‘’NIJZ že četrto leto ovira analizo politično občutljivih, toda za javnost pomembnih podatkov in zavrača objavo informacij o zabeleženih stranskih učinkih cepljenja. Takšno ravnanje lahko resno ogrozi javno zdravje.’’ https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/cepljenje-kako-nadomestiti-zamujeno


 

Na to problematiko je že 11.3.2023 opozoril tudi prof. Matjaž Zwitter, dr. med.: “Kolegice in kolegi na NIJZ v varnost cepljenja tako trdno verjamejo, da se jim ne zdi potrebno, da bi se o tem prepričali na znanstven način.’’ https://www.delo.si/sobotna-priloga/je-cepljenje-varno/

Dejstvo, da NIJZ ni naredil nikakršne analize odziva na epidemijo, je 5.1.2024 izpostavil celo prof. Alojz Ihan https://www.delo.si/mnenja/kolumne/pandemija-brez-epiloga/


Andraž Teršek, doktor pravnih znanosti, je v letih 2020-2023 na pristojne institucije podal ogromno utemeljenih zahtev/vlog  za informacije javnega značaja ter zaprosila za pojasnila in odgovore na bistvena vprašanja glede varnosti in učinkovitosti epidemioloških ukrepov. Vloge so si institucije podajale med sabo, pisale zavrnilne odločbe z enakimi argumenti, kot jih sedaj podajajo nam: ‘vloga se zavrne, ker informacije ne obstajajo’ ali ‘ ne obstajajo v zahtevani obliki’, z dodatkom, da ‘podatkov niso dolžni oblikovati na način, ki ga zahtevamo’ in da ‘na vprašanja niso dolžni odgovarjati’: https://www.insolvinfo.si/medijsko-sredisce/dnevni-izbor/292291


Čeprav na NIJZ razpolagajo z vsemi zahtevanimi podatki, smo tudi mi od njih prejeli ‘delno’ zavrnilno odločbo, pri čemer so delno odgovorili le na 4 dodatna odvetnikova vprašanja, vsa naša vprašanja v poslani Zahtevi so v celoti ignorirali. Odgovarjajo, da bi za pripravo zahtevanih podatkov in analiz potrebovali dodaten kader oz. sredstva. Trdijo tudi, da podatki, ki jih zahtevamo, ne izpolnjujejo vseh kriterijev ‘Informacij javnega značaja’, ki so jih po zakonu dolžni posredovati javnosti, ter dodajajo, da za javnost niso dolžni oblikovati odgovorov in pojasnil na vprašanja, če ta niso že oblikovana.

Na njihovo odločbo smo vložili pritožbo, v kateri s pravnega vidika pojasnimo, zakaj ‘stališče naslovnega organa ni pravilno’ in zakaj je ‘potrebno zahtevi za posredovanje podatkov v celoti ugoditi’. Po zakonu (ZUP) imajo dva meseca časa, da odločijo o pritožbi.

Ti podatki in analize so ključnega pomena za zagotavljanje boljšega javnega zdravja ter za za zaupanje javnosti v strokovnost, odgovornost in integriteto uradne medicinske stroke, ter odprtega in transparentnega delovanja organov javnega sektorja. In nenazadnje so ključni tudi za stališča Slovenije do Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki ji s spremembami mednarodnega zdravstvenega pravilnika in novo Pandemijsko pogodbo/sporazumom podeljujemo večjo moč in nadzor nad upravljanjem z našim zdravjem in življenji, brez da bi analizirali epidemiološke ukrepe, ki jih je ta organizacija priporočala.


Preberi več: Svetovna zdravstvena organizacija – največja svetovna nevarnost vsem ljudem bo očitno uresničila svoje zavržne načrte

dr. Andraž Teršek za časopis Pravna praksa:  ”Medijska cenzura pristnih in verodostojnih vsebin in tem, ki zadevajo Svetovno zdravstveno organizacijo (SZO), je popolna, absolutna. Mainstream mediji tudi o tem bodisi molčijo bodisi ljudem ponujajo uradne konstrukte, ki z realnostjo in dejstvi nimajo prav ničesar skupnega… Nove pandemije se celo napovedujejo. Zanje se določajo časovnice. Zato želi in mora SZO trenutni proces centralizacije oblasti (in s tem negacije suverenosti) pospešeno končati.”


 

Le z močno podporo medijev in javnosti nam lahko uspe!

V okviru pravnih postopkov ne pričakujemo, da bi se zadeva razrešila (v nekem doglednem času), saj se na NIJZ in Ministrstvu za zdravje več kot očitno in dokazano na vse pretege izogibajo. Zato je zelo je pomembno, da mediji raziskujejo in poročajo ter da kot ljudstvo vršimo čim večji pritisk na pristojne in odgovorne.

→ Aktiviraj se
Piši pristojnim tudi ti

Vse informacije smo posredovali tudi drugim odgovornim in od njih zahtevali odgovor, ali bodo (in kako) naslovili ignoranco NIJZ ter pozvali pristojne organe k takojšnjemu ukrepanju. Ministrstvo za zdravje (MZ) lahko te podatke in analize zahteva od NIJZ, predsednik vlade Robert Golob pa jih lahko zahteva od MZ. Parlamentarni odbor za zdravstvo in ostali poslanci državnega zbora lahko to zahtevajo od Vlade in MZ ali v ta namen ustanovijo posebno komisijo. Predsednica državnega zbora, Urška Klakočar Zupančič je javnosti januarja 2023 na protokolarnem srečanju obljubila, da se bo odločno in glasno zavzela za to, da pristojni izvedejo te analize.


 

ZAHTEVA ZA ANALIZO ZDRAVSTVENEGA STANJA PO EPIDEMIJI

Zakaj se je v Sloveniji poslabšalo javno zdravje v 2021 in 2022? Zahtevamo analizo varnosti in učinkovitosti cepiv proti Covidu-19 s primerjavo zdravstvenega stanja in smrti med cepljeno in necepljeno populacijo, analizo odziva na epidemijo, soočenje z drugim mnenjem stroke ter prevzem odgovornosti in sanacijo povzročene škode.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja