Pismo Evropske agencije za zdravila navaja neutemeljenost obveznega* cepljenja proti koronavirusom

Dr. Peter F. Mayer (prevod L. P.)

(Izvirni članek dr. Petra F. Mayerja je bil objavljen 22. novembra 2023 na avstrijskem portalu TKP.)

 

Skupina evropskih poslancev je od Evropske agencije za zdravila (EMA) zahtevala pojasnila o različnih vidikih dovoljenja za promet za cepiva proti koronavirusom. Poleg strani, polnih izgovorov, pa je v odgovoru tudi jasna izjava, zaradi katere so argumenti za množično cepljenje splošne populacije ali poklicnih skupin neutemeljeni.

Odgovore na vrsto vprašanj so zahtevali poslanci Evropskega parlamenta Marcel de Graaff, Gilbert Collard, Francesca Donato, Joachim Kuhs, Mislav Kolakušić, Virginie Joron, Ivan Vilibor Sinčić in Bernhard Zimniok. V dopisu z dne 18. oktobra 2023, ki ga je podpisal generalni direktor agencije EMA Emer Cooke, je vsaj eno pomembno pojasnilo. Odgovor na prvo vprašanje poslancev se glasi takole:

Dovoljena uporaba

»Na podlagi odobrenih indikacij za uporabo cepiv ugotavljate, da se »smejo dajati le zaradi osebne zaščite in niso odobrena za preprečevanje prenosa ali zmanjševanja števila okužb (nadzor prenosa)«. Prav tako ugotavljate, da se odobrene indikacije ne ujemajo z  uporabo, ki jih spodbujajo »farmacevtska podjetja, politiki in zdravstveni strokovnjaki.  Dejansko imate prav, ko poudarjate, da cepiva proti covidu-19 niso odobrena za preprečevanje prenosa okužbe z ene osebe na drugo. Namenjena so le zaščiti cepljenih oseb. V informacijah o izdelku je jasno navedeno, da so cepiva namenjena aktivni imunizaciji za preprečevanje covida-19. Poleg tega je navedeno v poročilih  o kliničnih podatkih, na podlagi katerih je bilo izdano dovoljenje za promet s cepivi proti covidu-19, da podatki o zaščiti pred prenosom okužbe niso na voljo. EMA bo še naprej zagotavljala preglednost dovoljene uporabe cepiv proti covidu-19 in opredelila tista področja, na katerih je potrebno odpraviti nejasnosti.«

Smešno je, da EMA zdaj, ko je bilo zavrženih in uničenih na milijone odmerkov cepiva s pretečenim rokom uporabe, priznava to, kar so ugledni znanstveniki jasno povedali že leta 2020: množično cepljenje (v času epidemije in s cepivi, ki ne zaščitijo pred okužbo, op. OZZ) ne more pripeljati do sterilne imunosti, ki lahko prepreči okužbo in prenos na druge ljudi. Vendar je bila prav trditev o zaščiti pred okužbo in prenosom edina utemeljitev za obvezno cepljenje v Avstriji in za obvezno poklicno cepljenje v številnih drugih državah – v zdravstvu, vojski, zdravstvenih ustanovah in podobno*. Če bi EMA dejansko zagotovila »preglednost« »odobrenih namenov uporabe cepiv proti covidu-19« in odpravila »nejasnosti«, potem ne bi nikoli prišlo do kakršne koli oblike obveznega (ali množičnega, op. OZZ) cepljenja.

* V Sloveniji ni bilo obveznega cepljenja proti covidu-19, saj je Ustavno sodišče RS jeseni 2021 določilo, da je pogoj PC neustaven, zato je obveljal pogoj PCT. Vseeno pa so vodilni strokovnjaki prebivalce pozivali k množičnemu cepljenju, s katerim naj bi dosegli čredno imunost in s tem razbremenili zdravstveni sistem, čeprav za to ni bilo strokovne podlage.

Napačni odgovori ali izogibanje

Druga pojasnila v pismu so še vedno napačna ali pa se odgovoru na vso moč izmikajo. Prvič, glede nepopolnih in »poškodovanih« delov mRNA, je EMA odgovorila:

»Čeprav je bilo v cepivu najdenih nekaj fragmentiranih mRNK, je Odbor za humano uporabo medicinskih pripomočkov (Committee for Medicinal Products for Human Use) 2020 sklenil, da »se predlagane specifikacije za celovitost RNK in 5′-kapico štejejo za znanstveno utemeljene in sprejemljive. Kljub temu se šteje, da so za potrditev ustreznosti teh specifikacij ob upoštevanju kliničnih izkušenj pomembni dodatni podatki za dokončno opredelitev zdravilne učinkovine in končnega zdravila, te podatke pa je treba po odobritvi predložiti kot posebne pogoje za pridobitev dovoljenja za promet.«

Dejansko so v dobavljenih pripravkih odkrili do 50 % takih fragmentov mRNK in druge, včasih obsežne nečistoče. Trditev »nekaj« je preprosto napačna. Možni učinki teh fragmentov na cepljeno osebo niso bili nikoli raziskani, zato ni bila nikoli izključena velika škoda za zdravje.

Uredba o genskem inženiringu

TKP je 5. avgusta 2020 poročal o spremembi uredbe EU o genskem inženiringu (https://tkp.at/2020/08/05/eu-kippt-regelung-zum-schutz-vor-gentechnik-fuer-covid-impfstoff/). Parlament EU je novo uredbo odobril 10. julija, Svet ministrov pa 14. julija. Nova direktiva je začela veljati 17. julija. Nekoliko okoren naslov se glasi:

»UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o izvajanju kliničnih preskusov zdravil, ki vsebujejo gensko spremenjene organizme za zdravljenje ali preprečevanje koronavirusne bolezni ali so iz njih sestavljeni (COVID-19), za uporabo v humani medicini in njihovi dobavi«

Uredba nadaljuje:

»Zaradi izrednih zdravstvenih razmer brez primere, ki jih je povzročila pandemija covida-19, je potrebno dati prednost varovanju javnega zdravja. Zato je treba odobriti začasno izjemo od zahtev za predhodno oceno tveganja … za čas trajanja pandemije covida-19 ali dokler bo covid-19 predstavljal izredno nevarnost za javno zdravje. Izjema bi morala upoštevati omejeno klinično preizkušanje  testnih vzorcev za zdravljenje ali preprečevanje covida-19, ki vsebujejo GSO ali so sestavljeni iz GSO. Dokler se uporablja začasna ureditev v izrednih okoliščinah, ocena tveganja za okolje … ne bi smela biti predpogoj za izvajanje teh kliničnih preskušanj.«

Agencija EMA v svojem odgovoru nasprotuje vsemu, kar je bilo objavljeno poleti 2020:

»Najprej je treba pojasniti, da se cepiva z mRNK ne štejejo za gensko spremenjene organizme. Predvidevamo, da je bila uredba namenjena drugim cepivom, kot so cepiva, ki vsebujejo »oslabljene viruse ali žive vektorje, ki lahko veljajo za GSO«.

To preprosto ni res. Seveda so bile beljakovine bodic, t. im. spike proteini, gensko spremenjeni, da so dobili želene lastnosti. Deli beljakovin so bili genetsko izrezani in vstavljen je bil, na primer, psevdouridin.

Pismo se nadaljuje v tem smislu. Varnost je zagotovljena, učinkovitost se zmanjša, vendar zato obstajajo poživitveni odmerki in prilagojeni pripravki. Neželenih učinkov ni bilo mogoče pripisati kar cepljenju, ampak ga je bilo treba skrbno raziskati, cepljenih pa je bilo veliko ljudi. Generalna direktorica agencije EMA Emer Cooke je bila prej generalna direktorica farmacevtske lobistične skupine EU, zato odgovori ne presenečajo.

Povezava do izvirnika odgovora Evropske agencije za zdravila:

https://tkp.at/wp-content/uploads/2023/11/2023_10_18_Letter_to_MEP_Marcel_de_Graaff_Request_for_the_direct.pdf


December 2023

Dr. Vladimir Pirnat: Javno pismo zdravniški zbornici

Spoštovani,

Predsednica slovenske zdravniške zbornice ZZS prof.dr. Bojana Beovič, dr.med. je s priporočili, navodili in dejanji zavajala zdravnice, zdravnike in slovensko javnost:

 • priporočala, da naj se zoper Covid-19 cepi čim več ljudi, da obvarujemo ranljive in bližnje osebe,
 • zatrjevala, da so eksperimentalna cepiva zoper Covid-19 učinkovita in varna,
 • ni zahevala/zagotovila, da cepilci pred cepljenjem podrobno razložijo vsaki osebi individualno korist in potenciano nevarnost bolezni Covid-19 in eksperimentalnih cepiv zoper to bolezen,
 • ni zahtevala/zagotovila, da naj zdravnice in zdravniki pozorno spremljajo cepljene osebe in vsako nepojasnjeno ali nepričakovano poslabšanje zdravja in smrt nemudoma sporočijo NIJZ kot možno posledico eksperimentalnega cepiva zoper Covid-19.
 • S spoštovanjem,

mag. Vladimir Pirnat, dr.med.

PRILOGA:

 • Poročilo poslancev v EU parlamentu o uradnih odgovorih Evropske medicinske agencije EMA glede dovoljenj za uporabo cepiv zoper Covid-19.
 • EMA je podelila cepivom zoper Covid-19 pogojna dovoljenja, le za individualno rabo/zaščito, ker ni bilo dokazano, da cepiva zoper Covid-19 preprečijo prenos okužbe/bolezni.
 • EMA ni dala cepivom zoper Covid-19 dovoljenja za množično uporabo (da bi cepljeni ščitili pred okužbo in boleznijo ranljive in bližnje osebe).
 • EMA je priporočila/zahtevala, da cepilci pred cepljenjem vsakogar seznanijo z možnimi poznanimi in nepoznanimi škodljivimi posledicami eksperimentalnih cepiv zoper Covid-19 ter zanj objektivnim rizikom težjega poteka ali smrti zaradi necepljenja oz.okužbe z virusom SARS CoV-19.
 • EMA je priporočila/zahtevala, da cepilci beležijo in nemudoma prijavijo vse takojšnje in kasne nepojasnjene oz. nepričakovane zdravstvene težave pri cepljenih zoper Covid-19.

Hkrati je Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) zastavil naslednji vprašanji:

 • Ali so vsa uradna dovoljenja/indikacije za vsa cepiva zoper Covid 19 za uporabo v Sloveniji ves čas popolnoma identična z uporabnimi dovoljenji, ki jih je tem cepivom podelila Evropska medicinska agencija EMA?
 • Ali so kakšna druga uradna dovoljenja JAZMP za uporabo cepiv zoper Covid-19 v Sloveniji članom slovenske Strokovne skupine za Covid-19, NIJZ in Ministrstvu za zdravje vsebovala strokovno ali pravno podlago za njihova uradna stališča, nasvete in napotke “naj (se) cepimo tudi zaradi solidarnosti,  da zaščitimo pred okužbo/boleznijo Covid-19 druge ljudi”?

Preberi tudi: Udarna novica o eksperimentalnih Cov-19 injekcijah

To pismo je Evropska agencija za zdravila EMA poslala kot odgovor na zahtevo skupine evropskih poslancev za takojšnjo prekinitev dovoljenj za cepiva proti Covid-19.


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja