Svetovna pobuda ‘Hope accord’: Takoj zaustavite cepljenje proti C-19!

Vse več dokazov kaže, da bi lahko cepljenje proti C-19 prispevalo k zaskrbljujočemu porastu invalidnosti in čezmernih smrti. Dokazno breme je na tistih, ki to novo tehnologijo zagovarjajo, da zagotovijo jasne dokaze, da kakršna koli taka vzročna povezava ni pomembna in da morebitne trenutne koristi nedvoumno odtehtajo tveganja. Dokler taki dokazi niso predloženi, bi morali začasno prekiniti uporabo teh izdelkov v skladu s previdnostnim načelom.