ODGOVOREN ZA ZDRAVJE (OZZ)

Spletna stran je nastala kot plod prostovoljnega dela posameznikov iz različnih poklicnih in socialnih področij. Želimo prispevati k temu, da se pomembne odločitve za zdravje pričnejo sprejemati na podlagi resničnih podatkov in ne na podlagi mnenj in korporativnih interesov. Naše vrednote so odgovornost, integriteta, strokovnost, etika, kultura dialoga in konstruktivno sodelovanje skozi argumentirano razpravo ne glede na nasprotujoča si prepričanja. Vsak od nas želi prispevati k zdravju celotne družbe ter ustvarjati zdravo, varno, svobodno in odgovorno prihodnost tudi za naše zanamce. Delujemo v pravnem okviru Društva za zaščito človeka in njegovih pravic.

SKUPINA OZZ


  • Maja Zakotnik
  • Diana Cimprič
  • Esmeralda Vidmar
  • Vera Kanalec
  • Aleksander Jazbec (IT)
  • Dragutin Fekete (predsednik društva)

STROKOVNA PODPORA


  • Biserka Ilin, dr. med. spec. psihiater, pedopsihiater, psihoterapevt
  • Biljana Dušič, dr. med.
  • Sabina Senčar, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva

Pomagajo nam številni drugi posamezniki in strokovnjaki, predvsem s področja medicine in prava. V kampanji Drugo mnenje sodeluje laična in strokovna javnost v skupnih zahtevah.

1. Analizo cepljenja in epidemičnih ukrepov 2. Javno soočenje z drugim mnenjem in izredno sejo 3. Sanacijo povzročene škode
Veseli bomo okrepitev tako v strokovni ekipi zdravnikov in pravnikov, kot tudi v aktivistični ekipi pri akcijah na terenu, promociji, organizaciji…
Hvala vsem, ki lahko s prostovoljim prispevkom, finančnim ali v obliki materiala oz. storitev, prispevate k uspehu kampanje Drugo mnenje.