Dolžnosti zdravnikov pred in po cepljenju

Smrt 20-letne Katje ni statistika, ampak povzročitev smrti iz malomarnosti!


Cepivo Janssen je bilo namreč odsvetovano za mlajše od 50 let. Kljub temu so z njim v Sloveniji cepili več kot 80.000 mlajših oseb, celo 158 mladoletnih! Brez opozorila, da zanje ni priporočljiv in brez opozorila o zdravstvenih tveganjih (npr. glavobol do 30 dni po cepljenju).

Zaradi pomankljivih varnostnih študij in ker zdravniki nimajo (dovolj) znanja o cepivih in možnih negativnih vplivih na zdravje, kar priznajo tudi sami, saj ob rednem delu nimajo časa preučevati tako kompleksnega in obsežnega področja, tudi svojih dolžnosti ne morejo dobro opraviti. Z zakonom določeni varnostni protokoli, kot je pojasnilna dolžnost pred cepljenjem ter spremljanje zdravstvenega stanja in poročanje o domnevnih neželenih učinkih po cepljenju, so pomembni za vsa cepiva in zdravila, še posebej pa za cepiva proti Covidu-19. Popolnoma varnega zdravila ali cepiva ni, kar pomeni, da možnost neželenih učinkov (tudi zelo hudih) seveda obstaja, česar nihče ne zanika. Zato je ključen način izvajanja varnostnih protokolov – bolj je skrben in odgovoren, manj je neželenih učinkov, trajnih okvar zdravja in smrti. 

Postopek pred cepljenjem

Pred cepljenjem zdravnik opravi pojasnilno dolžnost, vi pa podpišete soglasje.

POJASNILNA DOLŽNOST


je zakonska dolžnost zdravnika, da vas osebno in na vam razumljiv način seznani s koristmi in tveganji cepljenja glede na vaše zdravstveno stanje, vam svetuje pri izbiri cepiva, predstavi možne neželene učinke in poda navodila, kako ravnati ob pojavu težav ter odgovori na vaša vprašanja in pomisleke.

O čem morate biti obveščeni pred cepljenjem:

1. KAKO NEVARNA JE ZA VAS BOLEZEN, PROTI KATERI VAS CEPIJO

Verjeten razvoj ter posledice bolezni, proti kateri vas cepijo, glede na vaše zdravstveno stanje.


2. KORISTI IN IZVEDBA CEPLJENJA

Verjetnost uspeha ter pričakovane koristi in izid predlaganega cepljenja za vas osebno ter o cilju, vrsti in načinu izvedbe posega.


3. PREDSTAVITEV IN OCENA TVEGANJ

Predstavitev možnih neželenih učinkov in ocena možnosti zdravstvenih zapletov za vas osebno glede na vaše zdravstveno stanje in glede na podatke o sestavi cepiva in varnostne študije. Zdravnik mora biti seznanjen z vašimi zdravili z ali brez recepta, alergijami in akutnimi ali kroničnimi boleznimi, saj bi te lahko povečale tveganje za zaplete, ali pa bi cepljenje poslabšalo obstoječo bolezen.


4. DRUGE MOŽNOSTI ZDRAVLJENJA

Pojasnitev posledic opustitve predlaganega cepljenja in predstavitev morebitnih drugih možnosti zdravljenja.


5. IZBIRA IN STATUS CEPIVA

Zdravnik vam lahko svetuje, katero cepivo je najprimernejše glede na vašo starost, spol in zdravstveno stanje. Predstaviti vam mora tudi status cepiva in kaj to pomeni za varnost cepljenja (faza kliničnih preizkušanj, izredno dovoljenje, redno dovoljenje…).


6. KAKO PO CEPLJENJU

Zdravnik vas opozori, na katere simptome po cepljenju morate biti še posebej pozorni, kako ukrepati ob pojavu le-teh in kdaj morate o njih takoj obvestiti zdravnika (npr. glavoboli po vektorskih cepivih zaradi nevarnosti strdkov). Pove vam, kako bodo spremljali srednjeročne in dolgoročne stranske učinke, ter na kaj morate biti pozorni in koliko časa. Poda vam tudi jasna navodila, komu in kako lahko prijavite morebitne neželene učinke.

INFORMIRANO SOGLASJE


oz. privolitev podpišete, če se na podlagi prejetih informacij odločite za cepljenje. Soglasje mora biti popolnoma prostovoljno in z ničemer pogojevano ali izsiljeno, z njim namreč prevzamete odgovornost za svojo odločitev in potrdite, da ste seznanjeni z delovanjem cepiva in možnimi tveganji, ter da je vaša odločitev prostovoljna.

Postopek po cepljenju

Zdravstveno stanje cepljenih proti C-19 bi bilo potrebno skrbno spremljati vsaj še eno leto po cepljenju, ter temeljito raziskati in pristojnim institucijam javiti vsakršne zdravstvene težave, ki se pojavijo po cepljenju.

POROČANJE O DOMNEVNIH NEŽELENIH UČINKIH


je za vse zdravstvene delavce obvezno. Zakon o zdravilih in Pravilnik o farmakovigilanci zdravil zavezuje zdravstvene delavce, da možen neželeni učinek prijavijo v 15-ih dneh po dogodku.

Zdravstvene težave po cepljenju javite svojemu osebnemu zdravniku ali jih obravnavajo na urgenci ali ob hospitalizaciji. Poleg nudenja zdravstvene oskrbe, morajo zdravstveni delavci težave tudi prijaviti na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) kot morebitno posledico cepljenja, kar lahko hitro in enostavno storijo preko elektronskega registra cepljenih oseb (eRCO).

Kdaj mora zdravnik prijaviti domnevni neželeni učinek?


Izraz domnevni neželeni učinek’ se uporablja za poročanje in pomeni, da je za poročanje dovolj že najmanjši sum, da bi bil neželeni učinek lahko povezan s cepivom. Nujno pa je treba poročati, če zdravnik ni popolnoma prepričan o vzroku težav ali mu je ta celo neznan. Prijavljene primere nato obravnava strokovna komisija.

Kljub temu veliko ljudi sporoča, da zdravniki zdravstvenih težav pogosto ne obravnavajo kot morebitno posledico cepljenja in domnevnih neželenih učinkov ne prijavijo pristojnim. Tudi v primeru, ko pacient, ki svoje telo še najbolje pozna, sumi ali je prepričan, da so njegove težave povezane s cepljenjem.

Domnevne neželene učinke lahko prijavite tudi sami


Prijavo lahko oddate preko spletnega obrazca na strani Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), na njihov email: H-farmakovigilanca@jazmp.si ali na telefon 082 000 500. Poročate lahko zase ali za sorodnika.

Če ne veste, ali so zdravniki prijavili neželeni učinek, preverite pri osebnem zdravniku. Tako pri obveščanju zdravnikov in pristojnih o vaših težavah po cepljenju, kot pri preverjanju, ali so vaše težave prijavili kot morebiten neželeni učinek po cepljenju, priporočamo pisno komunikacijo (elektronska ali priporočena pošta), ki jo zdravniki oz. prejemniki sporočila obravnavajo bolj odgovorno, saj velja kot uradno dokazilo v morebitnih kasnejših postopkih.

Zakaj zdravniki ne prijavljajo domnevnih neželenih učinkov?

Glede na to, da so varnostne študije cepiv proti covidu-19 pomanjkljive, da ne vključujejo farmakološkega delovanja novih cepiv kot tudi ne študij o genotoksičnosti, rakotvornosti, nevrotoksičnosti, kardiotoksičnosti, vplivu na moško in žensko plodnost itd,, je verjetno, da zdravniki sploh ne vedo, kakšne posledice in poškodbe lahko povzročijo ta cepiva in tudi zato prijavljajo veliko manj neželenih posledic od realnega stanja.

Kolegice in kolegi na NIJZ so neomajni v prepričanju, da so zapleti po cepljenju izjemno redki. V varnost cepljenja tako trdno verjamejo, da se jim ne zdi potrebno, da bi se o tem prepričali na znanstven način’, je v Sobotni prilogi Dela v članku  Je cepljenje varnoizpostavil dr. Matjaž Zwitter.

Zakaj je prijava neželenih učinkov tako zelo pomembna?

Skrbno spremljanje in poročanje neželenih učinkov je izrednega pomena za zagotavljanje varnosti cepiv. Če je poročanje pomanjkljivo, v varnostne študije niso vključeni vsi neželeni učinki in imamo lahko napačne podatke o varnosti cepljenja. To je še posebej pomembno za cepiva proti Covidu-19, ki so razvita in odobrena po pospešenih postopkih in so še vedno v fazah kliničnih preizkušanj.

Pristojne nacionalne in mednarodne institucije lahko na podlagi vseh zbranih poročil in pridobljenih podatkov strokovno presojajo vzročno povezavo s cepljenjem ter sproti podajajo oceno med koristjo in tveganjem cepiv za posamezne skupine ljudi in skladno s tem izdajajo posodobljene sezname možnih neželenih učinkov ter priporočila in navodila zdravstvenim delavcem za čim bolj varno izvajanje cepljenja,

Verjamemo, da ima velika večina zdravnikov najboljše namene, ne verjamemo pa, da so nezmotljivi ali da si v svetu neskončnih apetitov po oblasti, privilegijih in dobičku lahko dovolijo slepo zaupati pristojnim institucijam, farmacevtskim podjetjem in politiki.

Za zdravo, varno in svobodno družbo smo odgovorni vsi.

Več o učinkovitosti, varnosti, neželenih učinkih, možnostih samozdravljenja in razstrupljanja po cepljenju, si preberite na straneh o cepljenju proti Covidu-19. Če se je vam, vašim bližnjim ali vašim pacientom zdravje po cepljenju poslabšalo in ste prepričani ali sumite, da je prejeto cepivo (deloma) vzrok za vaše težave, nam sporočite. Če boste izrecno dovolili, bomo vašo zgodbo (anonimno) objavili na strani s Pričanji.